ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
អូន រីត្រា​ ដែល​មានសុបិនចង់ក្លាយ​ជា​មេធារី​ ឬចៅ​ក្រម​តាំងពី​នៅ​ក្មេង​ ព្យាយាម​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​មហារីក​អស់​រយៈពេល​ជាង​ ៤ឆ្នាំ​​តាំងពីឆ្នាំ២០១៧​។ នាង​ទទួល​មរណភាព​នៅ​អាយុ​ ២៩ ឆ្នាំ​ កាល​ពី​ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២០​។​ (ខាន់ សុគុំមនោ​/វីអូអេ)

ក្រុម​គ្រួសារ​អ្នក​ជំងឺ​មហារីក​ត្រូវការ​ជំនួយ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​​កម្លំាង​ចិត្ត​ពី​សហគមន៍

អូន រីត្រា​ ដែល​មានសុបិនចង់ក្លាយ​ជា​មេធារី​ ឬចៅ​ក្រម​តាំងពី​នៅ​ក្មេង​ ព្យាយាម​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​មហារីក​អស់​រយៈពេល​ជាង​ ៤ឆ្នាំ​​តាំងពីឆ្នាំ២០១៧​។ នាង​ទទួល​មរណភាព​នៅ​អាយុ​ ២៩ ឆ្នាំ​ កាល​ពី​ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២០​។​ (ខាន់ សុគុំមនោ​/វីអូអេ) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG