ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់កំពុងផ្គុំបន្ទះឈីបនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Tsinghua Unigroup នៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

តើ​ចិន​អាច​ពឹងផ្អែក​លើ​ខ្លួន​ឯង​ក្នុង​ការ​បង្កើត​បន្ទះ​អេឡិចត្រូនិក​ឬ​ទេ?

រូបឯកសារ៖ អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់កំពុងផ្គុំបន្ទះឈីបនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Tsinghua Unigroup នៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG