ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារខាងក្រោយ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ហ៊ុន សែន អញ្ជើញត្រួតពលនៅពេលដែលលោកមកដល់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយ បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិ កាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨ នៅឯវិមានរដ្ឋសភាជាតិ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។​ (REUTERS/Chor Sokunthea)
រូបខាងមុខ៖ ឧត្តមសេនីយ៍ទុច្ចរិតទាំង១២របស់កម្ពុជា។ ជួរលើពីឆ្វេងទៅស្តាំ៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម។​ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ម៉ក់ ជីតូ។ នាយឧត្តមសេនីយ៍ នេត សាវឿន។ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន។ នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា។ នាយឧត្តមសេនីយ៍ សុខ ផល។ ជួរក្រោមឆ្វេងទៅស្តាំ៖ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ប៊ុន សេង។ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ចាប ភក្តី។ ឧត្តម​សេនីយ៍​ឯក ជឿន សុវណ្ណថា។ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក រ័ត្ន ស្រ៊ាង។ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ជួន សុវណ្ណ។ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ជា ម៉ន។ (អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch)

ឧត្តមសេនីយ៍ទុច្ចរិតរបស់កម្ពុជាទាំង១២រូប

​ប្រវត្តិសង្ខេប​របស់ឧត្តមសេនីយ៍​កម្ពុជា​១២រូប​ ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​បម្រើ​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​ក្នុង​ការ​បង្រ្កាប​ និង​ធ្វើ​ទុក្ខ​បុក​ម្នេញ​អ្នក​ដែល​មាន​ទំនោរ​ប្រឆាំង​នឹង​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​ និង​ការ​ដឹកនាំ​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ ហ៊ុន សែន។

រូបឯកសារខាងក្រោយ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ហ៊ុន សែន អញ្ជើញត្រួតពលនៅពេលដែលលោកមកដល់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយ បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិ កាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨ នៅឯវិមានរដ្ឋសភាជាតិ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។​ (REUTERS/Chor Sokunthea) រូបខាងមុខ៖ ឧត្តមសេនីយ៍ទុច្ចរិតទាំង១២របស់កម្ពុជា។ ជួរលើពីឆ្វេងទៅស្តាំ៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម។​ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ម៉ក់ ជីតូ។ នាយឧត្តមសេនីយ៍ នេត សាវឿន។ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន។ នាយឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា។ នាយឧត្តមសេនីយ៍ សុខ ផល។ ជួរក្រោមឆ្វេងទៅស្តាំ៖ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ប៊ុន សេង។ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ចាប ភក្តី។ ឧត្តម​សេនីយ៍​ឯក ជឿន សុវណ្ណថា។ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក រ័ត្ន ស្រ៊ាង។ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ជួន សុវណ្ណ។ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ជា ម៉ន។ (អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch) Photo: VOA

​ប្រវត្តិសង្ខេប​របស់ឧត្តមសេនីយ៍​កម្ពុជា​១២រូប​ ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​បម្រើ​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​ក្នុង​ការ​បង្រ្កាប​ និង​ធ្វើ​ទុក្ខ​បុក​ម្នេញ​អ្នក​ដែល​មាន​ទំនោរ​ប្រឆាំង​នឹង​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​ និង​ការ​ដឹកនាំ​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ ហ៊ុន សែន។

XS
SM
MD
LG