ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​លក់ស្រូវឲ្យឈ្មួញនៅក្នុងឃុំស្រយ៉ូវ ខេត្តកំពង់ធំ ខណៈស្រូវមានតម្លៃទាប ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

តម្លៃ​ស្រូវ​ធ្លាក់​ចុះ ​កសិករ​ប្រឈម​បំណុល​ ខណៈ​សហភាព​អឺរ៉ុប​យក​ពន្ធលើ​អង្ករ

ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​លក់ស្រូវឲ្យឈ្មួញនៅក្នុងឃុំស្រយ៉ូវ ខេត្តកំពង់ធំ ខណៈស្រូវមានតម្លៃទាប ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។ (ស៊ុន ណារិន/VOA) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG