ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាពVOA៖ មន្ត្រី​កម្ពុជា​នៅ​ក្រុង​ឡុងប៊ិច​ ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​ខ្មែរ​ជា​លើក​ដំបូង

  • ម៉ែន​ គឹមសេង
ស្ថានកុងស៊ុល​កិត្តិយស​របស់​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​ទីក្រុង​ឡុងប៊ិច (Long Beach) រដ្ឋCalifornia នៃ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក បាន​ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា​លើក​ដំបូង​បំផុត ដែល​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ​ជា​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី៦២​ឆ្នាំ​នៃ​ឯករាជ្យ​ខ្មែរ។ លោក ម៉ែន គឹមសេង នៃ VOA បាន​ទៅ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​នោះ ដើម្បី​យក​ព័ត៌មាន​និង​ផ្តិត​យក​រូបភាព​មួយ​ចំនួន។
ផ្សេង​ទៀត

ស្រ្តី​ខ្មែរ​ឈរ​នៅ​ក្បែរ​ផ្ទាំង​បដា​ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ទេសចរណ៍​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (ម៉ែន គឹមសេង/VOA)
1

ស្រ្តី​ខ្មែរ​ឈរ​នៅ​ក្បែរ​ផ្ទាំង​បដា​ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ទេសចរណ៍​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (ម៉ែន គឹមសេង/VOA)

អគ្គ​កុងស៊ុល​កិត្តិយស លោក គីម ឆាហួត (ទី៤ ពីឆ្វេង) ឈរ​ថត​ជាមួយ​អ្នកដទៃទៀត​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ទីក្រុង ឡុងប៊ិច រដ្ឋCalifornia។ (ម៉ែន គឹមសេង/VOA)
2

អគ្គ​កុងស៊ុល​កិត្តិយស លោក គីម ឆាហួត (ទី៤ ពីឆ្វេង) ឈរ​ថត​ជាមួយ​អ្នកដទៃទៀត​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ទីក្រុង ឡុងប៊ិច រដ្ឋCalifornia។ (ម៉ែន គឹមសេង/VOA)

ប្រធាន​គណៈប្រតិភូ​យុវជនជាន់ខ្ពស់ ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​លោក ម៉ឹង ពន្លក (ពាក់អាវពណ៌ខៀវ)​និង​លោក​ឯកអគ្គរាជទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក លោក ជុំ ប៊ុនរ៉ុង (ស្តាំ) ក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋCalifornia។ (ម៉ែន គឹមសេង/VOA)
3

ប្រធាន​គណៈប្រតិភូ​យុវជនជាន់ខ្ពស់ ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​លោក ម៉ឹង ពន្លក (ពាក់អាវពណ៌ខៀវ)​និង​លោក​ឯកអគ្គរាជទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក លោក ជុំ ប៊ុនរ៉ុង (ស្តាំ) ក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋCalifornia។ (ម៉ែន គឹមសេង/VOA)

ការរាំ​របាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​នៅក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋCalifornia។ (ម៉ែន គឹមសេង/VOA)
4

ការរាំ​របាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​នៅក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋCalifornia។ (ម៉ែន គឹមសេង/VOA)

ភ្ញៀវ​ចូលរួម​នៅក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋCalifornia។ (ម៉ែន គឹមសេង/VOA) 
5

ភ្ញៀវ​ចូលរួម​នៅក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋCalifornia។ (ម៉ែន គឹមសេង/VOA) 

XS
SM
MD
LG