ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ពលករចំណាកស្រុកម្នាក់បង្ហាញបណ្ណការងារ នៅមណ្ឌលធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងខេត្តផាថុមថានី (Pathum Thani) ប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

ពលករកម្ពុជា​នៅថៃ​ប្រឈម​ហានិភ័យ​កូវីដ​និង​ចំណូល​ធ្លាក់​ចុះ

រូបឯកសារ៖ ពលករចំណាកស្រុកម្នាក់បង្ហាញបណ្ណការងារ នៅមណ្ឌលធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងខេត្តផាថុមថានី (Pathum Thani) ប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG