ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីបញ្ហាជម្លោះដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ កាន់បដាជញ្ជីងយុត្តិធម៌ ខណៈពេលចូលរួមបាតុកម្មនៅមុខក្រសួងយុត្តិធ៌ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣។

មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​ចេញ​មុខ​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ នាំ​ឱ្យ​សង្គម​ស៊ីវិល​មន្ទិល​ពី​ឯករាជភាព​តុលាការ

រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីបញ្ហាជម្លោះដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ កាន់បដាជញ្ជីងយុត្តិធម៌ ខណៈពេលចូលរួមបាតុកម្មនៅមុខក្រសួងយុត្តិធ៌ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG