ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
លិខិតឆ្លងដែនរបស់ពលរដ្ឋដែលកាន់សញ្ជាតិស៊ីប (Cyprus) នៃសាធារណរដ្ឋស៊ីប ដែលជាប្រទេសដែនកោះនៅតំបន់មេឌីទែរ៉ានេខាងកើត។

មន្ត្រី​បក្ស​ប្រជាជន៖ មន្ត្រី​បក្ស​កាន់​អំណាច​មាន​សញ្ជាតិ​ពីរ​ជា​រឿង​ធម្មតា

កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន Reuters បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​មួយ​ដែល​រក​ឃើញ​ថា ក្មួយ​ស្រី​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន រដ្ឋ​មន្ត្រី​និង​ឧកញ៉ា​របស់​លោក បាន​ទទួល​និង​បាន​ស្នើ​សុំ​សញ្ជាតិ​ស៊ីប (Cyprus)។ មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​បាន​អះអាង​ថា ការណ៍​មាន​សញ្ជាតិ​ពីរ​នេះ​ជា​រឿង​ធម្មតា។

លិខិតឆ្លងដែនរបស់ពលរដ្ឋដែលកាន់សញ្ជាតិស៊ីប (Cyprus) នៃសាធារណរដ្ឋស៊ីប ដែលជាប្រទេសដែនកោះនៅតំបន់មេឌីទែរ៉ានេខាងកើត។ Photo: Reuters

កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន Reuters បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​មួយ​ដែល​រក​ឃើញ​ថា ក្មួយ​ស្រី​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន រដ្ឋ​មន្ត្រី​និង​ឧកញ៉ា​របស់​លោក បាន​ទទួល​និង​បាន​ស្នើ​សុំ​សញ្ជាតិ​ស៊ីប (Cyprus)។ មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​បាន​អះអាង​ថា ការណ៍​មាន​សញ្ជាតិ​ពីរ​នេះ​ជា​រឿង​ធម្មតា។

XS
SM
MD
LG