ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ ការ​ហ្វឹកហាត់​​របស់​កីឡាករ​កម្ពុជា​ សម្រាប់​ការ​​ប្រកួត​​កីឡា​ស៊ីហ្គេម​ឆ្នាំ​២០១៧

កីឡាករ​កម្ពុជាចំនួន​១៧០​នាក់​ នឹង​ចូលរួម​ប្រកួត​ក្នុង​កីឡា​ស៊ីហ្គេមលើក​ទី​២៩​ ក្នុង​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នា​សប្តាហ៍​ក្រោយ​ សម្រាប់​ប្រកួតលើ​ប្រភេទ​កីឡា​ចំនួន ​២៤។ ​ការ​ប្រកួត​ស៊ីហ្គេម​ ឆ្នាំ​២០១៥​ នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ ​កម្ពុជា​ទទួលបាន​ មេដាយ​សរុប​ចំនួន​១៥ ​ក្នុង​នោះ​មាន​មេដាយ​មាស១ ចំពោះ ​ប្រភេទ​កីឡា​សីដក់ មេដាយ​ប្រាក់៥ និង​មេដាយ​សំរឹទ្ធ​៩។ ខាងក្រោមនេះជាកម្រងរូបភាពនៃការហ្វឹកហាត់ និងត្រៀមខ្លួនរបស់កីឡាករកម្ពុជា សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម៖
ផ្សេង​ទៀត

ក្រុម​កីឡាករ​បេតង់​ កំពុង​ហ្វឹកហាត់​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ ឯស្តាត​អូឡាំពិក​​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្រុម​កីឡាករ​កម្ពុជា​ នឹង​ចូលរួម​ប្រកួតកីឡា​ស៊ីហ្គេម​លើកទី ២៩​ នា​​​ទីក្រុង​គូឡាឡាំពួ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នា​ពាក់​កណ្តាល​ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្រុម​កីឡាករ​កម្ពុជា​ នឹង​ចូលរួម​ប្រកួតកីឡា​ស៊ីហ្គេម​លើកទី ២៩​ នា​​​ទីក្រុង​កូឡាឡាំពួ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នា​ពាក់​កណ្តាល​ខែសីហា​នេះ។ (រិទ្ធី គីមហេង/ VOA)
1

ក្រុម​កីឡាករ​បេតង់​ កំពុង​ហ្វឹកហាត់​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ ឯស្តាត​អូឡាំពិក​​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្រុម​កីឡាករ​កម្ពុជា​ នឹង​ចូលរួម​ប្រកួតកីឡា​ស៊ីហ្គេម​លើកទី ២៩​ នា​​​ទីក្រុង​គូឡាឡាំពួ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នា​ពាក់​កណ្តាល​ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្រុម​កីឡាករ​កម្ពុជា​ នឹង​ចូលរួម​ប្រកួតកីឡា​ស៊ីហ្គេម​លើកទី ២៩​ នា​​​ទីក្រុង​កូឡាឡាំពួ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នា​ពាក់​កណ្តាល​ខែសីហា​នេះ។ (រិទ្ធី គីមហេង/ VOA)

កីឡាការនី​ម្នាក់​ កំពុង​ចោល​បេតង់​ កំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​ហ្វឹកហាត់​សម្រាប់​ ការ​ប្រកួត​ស៊ីហ្គេម​ ឯស្តាត​អូឡាំពិក​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្រុម​កីឡាករ​កម្ពុជា​ នឹង​ចូលរួម​ប្រកួតកីឡា​ស៊ីហ្គេម​លើកទី ២៩​ នា​​​ទីក្រុង​គូឡាឡាំពួ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នា​ពាក់​កណ្តាល​ខែសីហា​នេះ។ (រិទ្ធី គីមហេង/ VOA)
2

កីឡាការនី​ម្នាក់​ កំពុង​ចោល​បេតង់​ កំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​ហ្វឹកហាត់​សម្រាប់​ ការ​ប្រកួត​ស៊ីហ្គេម​ ឯស្តាត​អូឡាំពិក​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្រុម​កីឡាករ​កម្ពុជា​ នឹង​ចូលរួម​ប្រកួតកីឡា​ស៊ីហ្គេម​លើកទី ២៩​ នា​​​ទីក្រុង​គូឡាឡាំពួ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នា​ពាក់​កណ្តាល​ខែសីហា​នេះ។ (រិទ្ធី គីមហេង/ VOA)

កីឡា​ការនី​ខ្មែរ​ដែល​ធ្លាប់​ទទួល​បាន​មេដៃ​មាស​ពី​កីឡា​អាស៊ី​ឆ្នាំ ២០១៤​ ផ្នែក​កីឡា​តៃក្វាន់ដូ​ កញ្ញា​ សន សៀវម៊ី​ កំពុង​ហ្វឹកហាត់​ខ្លួននៅ​ឯស្តាត​អូឡាំពិក​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ស៊ីហ្គេម​ នៅក្នុង​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (រិទ្ធី គីមហេង/ VOA)
3

កីឡា​ការនី​ខ្មែរ​ដែល​ធ្លាប់​ទទួល​បាន​មេដៃ​មាស​ពី​កីឡា​អាស៊ី​ឆ្នាំ ២០១៤​ ផ្នែក​កីឡា​តៃក្វាន់ដូ​ កញ្ញា​ សន សៀវម៊ី​ កំពុង​ហ្វឹកហាត់​ខ្លួននៅ​ឯស្តាត​អូឡាំពិក​ ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ស៊ីហ្គេម​ នៅក្នុង​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (រិទ្ធី គីមហេង/ VOA)

កីឡាករ​តៃក្វាន់ដូ​ កំពុង​ហ្វឹកហាត់​ ជាមួយ​គ្រូបង្វឹកខ្លួន​ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​កីឡា​ស៊ីហ្គេម​ នា​ពេល​ខាង​មុខ​ ឯស្តាត​អូឡាំពិចក ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្រុម​កីឡាករ​កម្ពុជា​ នឹង​ចូលរួម​ប្រកួតកីឡា​ស៊ីហ្គេម​លើកទី ២៩​ នា​​​ទីក្រុង​គូឡាឡាំពួ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នា​ពាក់​កណ្តាល​ខែសីហា​នេះ។ (រិទ្ធី គីមហេង/ VOA)
4

កីឡាករ​តៃក្វាន់ដូ​ កំពុង​ហ្វឹកហាត់​ ជាមួយ​គ្រូបង្វឹកខ្លួន​ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​កីឡា​ស៊ីហ្គេម​ នា​ពេល​ខាង​មុខ​ ឯស្តាត​អូឡាំពិចក ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្រុម​កីឡាករ​កម្ពុជា​ នឹង​ចូលរួម​ប្រកួតកីឡា​ស៊ីហ្គេម​លើកទី ២៩​ នា​​​ទីក្រុង​គូឡាឡាំពួ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នា​ពាក់​កណ្តាល​ខែសីហា​នេះ។ (រិទ្ធី គីមហេង/ VOA)

កីឡាករ​វាយសី​ ពីររូប​ រៀបចំ​ចាកចេញ​ទៅ​អាកាស​យានដ្ឋាន​អន្ដរជាតិ​ភ្នំពេញ​ ដើម្បី​ហ្វឹកហាត់​ មុន​ការ​ប្រកួត​កីឡា​ស៊ីហ្គេម​ នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្រុម​កីឡាករ​កម្ពុជា​ នឹង​ចូលរួម​ប្រកួតកីឡា​ស៊ីហ្គេម​លើកទី ២៩​ នា​​​ទីក្រុង​គូឡាឡាំពួ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នា​ពាក់​កណ្តាល​ខែសីហា​នេះ។ (រិទ្ធី គីមហេង/ VOA)
5

កីឡាករ​វាយសី​ ពីររូប​ រៀបចំ​ចាកចេញ​ទៅ​អាកាស​យានដ្ឋាន​អន្ដរជាតិ​ភ្នំពេញ​ ដើម្បី​ហ្វឹកហាត់​ មុន​ការ​ប្រកួត​កីឡា​ស៊ីហ្គេម​ នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ ក្រុម​កីឡាករ​កម្ពុជា​ នឹង​ចូលរួម​ប្រកួតកីឡា​ស៊ីហ្គេម​លើកទី ២៩​ នា​​​ទីក្រុង​គូឡាឡាំពួ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នា​ពាក់​កណ្តាល​ខែសីហា​នេះ។ (រិទ្ធី គីមហេង/ VOA)

ស្ដាតអូឡាំពិក​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​សម្រាប់​កីឡាករកម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់​ ត្រៀមខ្លួន​ប្រកួត​ស៊ីហ្គេម​លើក​ទី២៩​ ក្នុងទីក្រុង​គូឡាឡាំពួ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (រិទ្ធី គីមហេង/ VOA)
6

ស្ដាតអូឡាំពិក​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​សម្រាប់​កីឡាករកម្ពុជា​ហ្វឹកហាត់​ ត្រៀមខ្លួន​ប្រកួត​ស៊ីហ្គេម​លើក​ទី២៩​ ក្នុងទីក្រុង​គូឡាឡាំពួ​ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (រិទ្ធី គីមហេង/ VOA)

XS
SM
MD
LG