ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូប​ឯកសារ៖ អ្នកស្រី អ៊ុង ថារី ទទួល​រង្វាន់​«ស្ត្រី​ឆ្នើម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ»​ពី​សមាជិក​សភា​នៃ​រដ្ឋ California ក្នុង​រូបថត​ផ្សាយ​ដោយ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​ក្រុង​ខ្មែរ Cambodia Town កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧។ (Facebook/Cambodia Town)

ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ចងចាំ​មេដឹកនាំ​សហគមន៍​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​ដែល​លើក​កម្ពស់​មិត្តភាព​ខ្មែរ​និង​អាមេរិក

រូប​ឯកសារ៖ អ្នកស្រី អ៊ុង ថារី ទទួល​រង្វាន់​«ស្ត្រី​ឆ្នើម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ»​ពី​សមាជិក​សភា​នៃ​រដ្ឋ California ក្នុង​រូបថត​ផ្សាយ​ដោយ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​ក្រុង​ខ្មែរ Cambodia Town កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧។ (Facebook/Cambodia Town) Photo: Facebook
XS
SM
MD
LG