ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ ក្រោយពេលខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់ប្រទេស ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៤។

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំងរំលឹកប្រវត្តិភៀសខ្លួននិងការតស៊ូលើទឹកដីអាមេរិក ៤៥ឆ្នាំក្រោយរត់ភៀសខ្លួន

រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ ក្រោយពេលខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់ប្រទេស ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៤។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG