ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ សកម្មជន​ប្រមូលផ្ដុំ​គ្នា​ដើម្បី​ធ្វើ​បាតុកម្ម​​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​រើសអើង​ជនជាតិ​អាស៊ី​នៅ​សាលាក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

សហគមន៍ខ្មែរនៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ក្រោយ​ការ​កើន​ឡើង​នៃការរើស​អើង​​ពូជសាសន៍​អាស៊ី

រូបឯកសារ៖ សកម្មជន​ប្រមូលផ្ដុំ​គ្នា​ដើម្បី​ធ្វើ​បាតុកម្ម​​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​រើសអើង​ជនជាតិ​អាស៊ី​នៅ​សាលាក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG