ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
កញ្ញា Catherine Harry កំពុងថតវីដេអូអប់រំនៅក្នុងបន្ទប់ស្ទូឌីយោរបស់នាង។ វីដេអូប្លុក​របស់​នាង មាន​ឈ្មោះ​ថា A Dose of Cath ផ្តោត​លើ​សុខភាព​ផ្លូវភេទ និង​សុខភាព​បន្ត​ពូជ។ (Facebook)

ផលិតករ​វីដេអូ​ប្លុក​មាន​បំណង​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​ស្រ្តី​នៅ​កម្ពុជា

នាង​បាន​ប្រាប់ VOA ​ថា៖ «នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​នៅ​ក្មេង ខ្ញុំ​មិន​ខ្វល់​ច្រើន​អំពី​យេនឌ័រ ឬ​វិសមភាព​នៅ​ក្នុង​សង្គម​ឡើយ»។ នាង​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ផ្នត់​គំនិត​របស់​ខ្លួន នៅ​ពេល​ដែល​នាង​ចាប់​ផ្តើម​ស្វែង​យល់​ពី​បញ្ហា​សង្គម​ក្រោយ​ពេល​បាន​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​នៅ​តាម​ហាង​កាហ្វេ។

កញ្ញា Catherine Harry កំពុងថតវីដេអូអប់រំនៅក្នុងបន្ទប់ស្ទូឌីយោរបស់នាង។ វីដេអូប្លុក​របស់​នាង មាន​ឈ្មោះ​ថា A Dose of Cath ផ្តោត​លើ​សុខភាព​ផ្លូវភេទ និង​សុខភាព​បន្ត​ពូជ។ (Facebook) Photo: Facebook

នាង​បាន​ប្រាប់ VOA ​ថា៖ «នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​នៅ​ក្មេង ខ្ញុំ​មិន​ខ្វល់​ច្រើន​អំពី​យេនឌ័រ ឬ​វិសមភាព​នៅ​ក្នុង​សង្គម​ឡើយ»។ នាង​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ផ្នត់​គំនិត​របស់​ខ្លួន នៅ​ពេល​ដែល​នាង​ចាប់​ផ្តើម​ស្វែង​យល់​ពី​បញ្ហា​សង្គម​ក្រោយ​ពេល​បាន​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​នៅ​តាម​ហាង​កាហ្វេ។

XS
SM
MD
LG