ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ រូបថតមួយបង្ហាញជនអនាមិកម្នាក់កំពុងប្រើកុំព្យូរទ័រ កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។

អ្នក​ជំនាញ៖ កម្ពុជា​ក្លាយ​ជា​គោល​ដៅ​របស់​ក្រុម​ហេគ​ឃ័រ (Hacker) ចំ​ពេល​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​ប្រែប្រួល

រូបឯកសារ៖ រូបថតមួយបង្ហាញជនអនាមិកម្នាក់កំពុងប្រើកុំព្យូរទ័រ កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG