ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo និង​លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​វៀតណាម លោក Pham Binh Minh ថតរូបជុំគ្នា ​មុនពេល​កិច្ចប្រជុំ​នៅ​ក្រសួងការបរទេស​នៅទីក្រុង​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម​ថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។

កម្ពុជា​ប្រឈម​ជម្រើស​យុទ្ធសាស្ត្រ នៅ​ពេល​អាមេរិក​ជិត​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​វៀតណាម

រូបឯកសារ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo និង​លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​វៀតណាម លោក Pham Binh Minh ថតរូបជុំគ្នា ​មុនពេល​កិច្ចប្រជុំ​នៅ​ក្រសួងការបរទេស​នៅទីក្រុង​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម​ថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG