ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព​៖​«​យុវជន​​និង​អ្នក​នយោបាយ​បក្ស​ប្រឆាំង​ប្រារព្ធ​ទិវា​បាត់​បង់​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម​

ក្រុម​យុវជន​ ព្រះ​សង្ឍ​និង​អ្នក​នយោបាយ​បក្ស​ប្រឆាំងប្រមាណ​ជាង​៧០០​នាក់ នៅ​វត្ត​ចាស់​នា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​០៤​ខែមិថុនា​នេះ​ដើម្បី​រំលឹក​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ថ្ងៃ​ដែល​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ទៅ​ឲ្យ​វៀតណាម​។

ផ្សេង​ទៀត

សម្ដេចស៊ី​សុវត្ថិ​ ពង្ស​នារី​មុនី​ពង្សព្រះ​​បង្ហោះ​ប៉ោងប៉ោង​នៅ​​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)​ 
1

សម្ដេចស៊ី​សុវត្ថិ​ ពង្ស​នារី​មុនី​ពង្សព្រះ​​បង្ហោះ​ប៉ោងប៉ោង​នៅ​​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)​ 

ព្រះ​សង្ឍ​ប្រមាណ​៤០០​អង្គ​និមិន្ត​ចូលរួមពិធី​មួយ​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង​ឡែន/VOA) 
2

ព្រះ​សង្ឍ​ប្រមាណ​៤០០​អង្គ​និមិន្ត​ចូលរួមពិធី​មួយ​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង​ឡែន/VOA) 

តំណាង​យុវជន​​មកពី​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ខ្មែរ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​លើក​ដៃ​ប្ដេជ្ញា​​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)​​
3

តំណាង​យុវជន​​មកពី​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ខ្មែរ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​លើក​ដៃ​ប្ដេជ្ញា​​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)​​

លោក​អាចារ្យ​ម្នាក់​អង្គុយ​នៅ​មុខ​រូប​ថត​វីរៈ​ព្រះ​សង្ឍ​និង​វីរៈ​បុរស​​ដែល​បាន​បូជា​ជិវិត​តស៊ូ​ក្នុង​បុព្វហេតុ​ជាតិ​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ក្នុង​ពិធី​រំលឹក​ខួប៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​ ​កម្ពុជា​ក្រោម​​កាលពី​មុន​ជា​ទឹកដី​ដែល​មាន​ជនជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ប្រមាណ​១២​លាន​នាក់។(ឡេង​ឡែន/VOA) 
4

លោក​អាចារ្យ​ម្នាក់​អង្គុយ​នៅ​មុខ​រូប​ថត​វីរៈ​ព្រះ​សង្ឍ​និង​វីរៈ​បុរស​​ដែល​បាន​បូជា​ជិវិត​តស៊ូ​ក្នុង​បុព្វហេតុ​ជាតិ​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ក្នុង​ពិធី​រំលឹក​ខួប៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​ ​កម្ពុជា​ក្រោម​​កាលពី​មុន​ជា​ទឹកដី​ដែល​មាន​ជនជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ប្រមាណ​១២​លាន​នាក់។(ឡេង​ឡែន/VOA) 

ស្រ្តី​ពីរ​រូប​ឈរ​កាន់​ប៉ោង​ប៉ោង​ដើម្បី​រង់​ចាំ​គណអធិបតី​ក្នុង​ពិធី​មួយ​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង​ឡែន/VOA) 
5

ស្រ្តី​ពីរ​រូប​ឈរ​កាន់​ប៉ោង​ប៉ោង​ដើម្បី​រង់​ចាំ​គណអធិបតី​ក្នុង​ពិធី​មួយ​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង​ឡែន/VOA) 

សម្ដេចស៊ី​សុវត្ថិ​ ពង្ស​នារី​មុនី​ពង្ស​ ​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​ទៅ​កាន់​ព្រះសង្ឍ​និង​អ្នក​ចូលរូម ប្រមាណ​ជាង​៧០០​នាក់​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)​
6

សម្ដេចស៊ី​សុវត្ថិ​ ពង្ស​នារី​មុនី​ពង្ស​ ​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​ទៅ​កាន់​ព្រះសង្ឍ​និង​អ្នក​ចូលរូម ប្រមាណ​ជាង​៧០០​នាក់​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)​

ពី​ឆ្វេង​ទៅស្តាំ​(ទីពីរ)​លោក​សុន ឆ័យ ​អ្នក​តំណាង​រាស្រ្ត​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិលោក សឺន ស៊ូប៊ែ ​​​ទីប្រឹក្សា​ផ្ទាល់​នៃ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​​សម្ដេច​ព្រះ​នរោត្តម​ សីហមុនី និងព្រះ​អង្គម្ចាស់ ​ស៊ីសុវត្ថិ ​ធម្មិកោ អតីត​លេខា​ផ្ទាល់​របស់​សម្តេចឪ​ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ​នរោត្តម​ សីហនុ​ ចូលរូម​ពិធី​មួយ​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង​ឡែន/VOA)​​​​
7

ពី​ឆ្វេង​ទៅស្តាំ​(ទីពីរ)​លោក​សុន ឆ័យ ​អ្នក​តំណាង​រាស្រ្ត​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិលោក សឺន ស៊ូប៊ែ ​​​ទីប្រឹក្សា​ផ្ទាល់​នៃ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​​សម្ដេច​ព្រះ​នរោត្តម​ សីហមុនី និងព្រះ​អង្គម្ចាស់ ​ស៊ីសុវត្ថិ ​ធម្មិកោ អតីត​លេខា​ផ្ទាល់​របស់​សម្តេចឪ​ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ​នរោត្តម​ សីហនុ​ ចូលរូម​ពិធី​មួយ​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង​ឡែន/VOA)​​​​

លោក សឺន ស៊ូប៊ែ ​អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​បច្ចុប្បន្ន​ជា​​ទីប្រឹក្សា​ផ្ទាល់​នៃ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​នរោត្តម​សីហមុនី​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​ព្រះសង្ឍ​និង​អ្នក​ចូលរូម ប្រមាណ​ជាង​៧០០​នាក់​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង​ឡែន/VOA)​​
8

លោក សឺន ស៊ូប៊ែ ​អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​បច្ចុប្បន្ន​ជា​​ទីប្រឹក្សា​ផ្ទាល់​នៃ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​នរោត្តម​សីហមុនី​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​ព្រះសង្ឍ​និង​អ្នក​ចូលរូម ប្រមាណ​ជាង​៧០០​នាក់​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង​ឡែន/VOA)​​

សម្ដេចស៊ី​សុវត្ថិ​ ពង្ស​នារី​មុនី​ពង្ស​ ​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​ទៅ​កាន់​ព្រះសង្ឍ​និង​អ្នក​ចូលរូម ប្រមាណ​ជាង​៧០០​នាក់​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)
9

សម្ដេចស៊ី​សុវត្ថិ​ ពង្ស​នារី​មុនី​ពង្ស​ ​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​ទៅ​កាន់​ព្រះសង្ឍ​និង​អ្នក​ចូលរូម ប្រមាណ​ជាង​៧០០​នាក់​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)

ព្រះ​អង្គម្ចាស់ ​ស៊ីសុវត្ថិ ​ធម្មិកោ អតីត​លេខា​ផ្ទាល់​របស់​សម្តេចឪ​ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ​នរោត្តម​ សីហនុ​  មាន​ព្រះ​បន្ទូលទៅកាន់​ព្រះសង្ឍ​និង​អ្នក​ចូលរូម ប្រមាណ​ជាង​៧០០នាក់​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)
10

ព្រះ​អង្គម្ចាស់ ​ស៊ីសុវត្ថិ ​ធម្មិកោ អតីត​លេខា​ផ្ទាល់​របស់​សម្តេចឪ​ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ​នរោត្តម​ សីហនុ​  មាន​ព្រះ​បន្ទូលទៅកាន់​ព្រះសង្ឍ​និង​អ្នក​ចូលរូម ប្រមាណ​ជាង​៧០០នាក់​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)

លោក​សុន ឆ័យ ​អ្នក​តំណាង​រាស្រ្ត​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​និយាយ​ទៅកាន់​ព្រះសង្ឍ​និង​អ្នក​ចូលរូម ប្រមាណ​ជាង​៧០០​នាក់​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)
11

លោក​សុន ឆ័យ ​អ្នក​តំណាង​រាស្រ្ត​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​និយាយ​ទៅកាន់​ព្រះសង្ឍ​និង​អ្នក​ចូលរូម ប្រមាណ​ជាង​៧០០​នាក់​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)

ក្រុម​យុវជន​​ថត​រូប​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)
12

ក្រុម​យុវជន​​ថត​រូប​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងៃទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹកដី​ខ្មែរ​ដែល​បប្ចុប្បន្ន​ហៅថា​​កម្ពុជា​ក្រោម​ ​ឲ្យ​ប្រទេស​​វៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ​១៩៤៩។​(ឡេង ឡែន/VOA)

លោក​ខឿន វីរ៉ាត់ តំណាង​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ខ្មែរ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ​ថ្លែង​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងសៅរ័​ទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹក​ដី​ខ្មែរ​ឲ្យ​ប្រទេស​វៀតណាម​កាលពី​ឆ្នាំ ១៩៤៩។(ឡេង​ ឡែន/VOA)
13

លោក​ខឿន វីរ៉ាត់ តំណាង​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ខ្មែរ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ​ថ្លែង​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងសៅរ័​ទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹក​ដី​ខ្មែរ​ឲ្យ​ប្រទេស​វៀតណាម​កាលពី​ឆ្នាំ ១៩៤៩។(ឡេង​ ឡែន/VOA)

លោក ថាច់ សេដ្ខា ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​សហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​​ថ្លែងសុន្ទរកថា​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងសៅរ័​ទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹក​ដី​ខ្មែរ​ឲ្យ​ប្រទេស​វៀតណាម​កាលពី​ឆ្នាំ ១៩៤៩។(ឡេង ឡែន/VOA)
14

លោក ថាច់ សេដ្ខា ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​សហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​​ថ្លែងសុន្ទរកថា​នៅ​វត្តចាស់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ នៅថ្ងសៅរ័​ទី​០៤​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ​ក្នុង​ការ​រំលឹក​ខួប​៦៧​ឆ្នាំ​ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ផ្ទេរ​ទឹក​ដី​ខ្មែរ​ឲ្យ​ប្រទេស​វៀតណាម​កាលពី​ឆ្នាំ ១៩៤៩។(ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG