ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តប្រឆាំងកូវីដ១៩ របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ (រូបភាពដោយ សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត)

«បន្ទាន់ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់» ជាគោលការណ៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ១៩

ក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តប្រឆាំងកូវីដ១៩ របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ (រូបភាពដោយ សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត) Photo: Courtesy Photo
XS
SM
MD
LG