ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
កម្មករកាត់ដេរ ដែលត្រឡប់មកពីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅស្រុកកំណើត ត្រូវបានពិនិត្យសុខភាព ខណៈដែលកំពុងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងក្រុងភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។ (ណឹម សុភ័ក្ត្របញ្ញា/VOA)

កម្មករ​រាប់​ពាន់​នាក់​ត្រូវ​ដាក់​ឲ្យ​នៅ​ដាច់​ដោយ​ឡែក ខណៈ​សាលារៀន​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ពិនិត្យ​សុខភាព

កម្មករកាត់ដេរ ដែលត្រឡប់មកពីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅស្រុកកំណើត ត្រូវបានពិនិត្យសុខភាព ខណៈដែលកំពុងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងក្រុងភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។ (ណឹម សុភ័ក្ត្របញ្ញា/VOA) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG