ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ប្រជាជន​កម្ពុជា​ប្រារព្ធ​ទិវា​«​ការ​ចងចាំ»​ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​វិញ្ញាណក្ខន្ត​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យពូជសាសន៏​ប៉ុល ពត

នៅព្រឹកថ្ងៃ២០ឧសភា អ្នករស់រានមានជិវិតពីសម័យប៉ុល ពត ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង១០០០នាក់ប្រារព្ធទិវា«ការចងចាំ»នៅវាលពិឃាដប្រល័យពូជសាសន៏ជើងឯកដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ១៩៧៥ដល់១៩៧៩។ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៤មក ទិវា«ការចងចាំ»ជាថ្ងៃដែលគណបក្សកាន់អំណាចចាត់ទុកថាថ្ងៃរំលឹកអំពីរបបកាប់សម្លាប់គ្នានៅសម័យខ្មែរក្រហម តែអ្នកតំណាងរាស្រ្តគណបក្សប្រឆាំងយល់ថាវាជាថ្ងៃដែលបក្សកាន់អំណាចធ្វើនយោបាយក្នុងគោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការដឹងគុណដល់ខ្លួនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរយៈពេលជាង៣០ឆ្នាំបន្ទាប់របបប៉ុល ពតបានដួលរលំ។

ផ្សេង​ទៀត

សិស្ស​សាលា​វិចិត្រ​សិល្បៈ​សម្ដែង​​ការ​ធ្វើ​ទារុណ​កម្ម​នៃ​របប​ប៉ុល ពត​​នៅ​វាលពិឃាដ​ជើងឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ​ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​។ 
1

សិស្ស​សាលា​វិចិត្រ​សិល្បៈ​សម្ដែង​​ការ​ធ្វើ​ទារុណ​កម្ម​នៃ​របប​ប៉ុល ពត​​នៅ​វាលពិឃាដ​ជើងឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ​ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​។ 

បុរស​ពីរ​នាក់​ឈរ​អម​នៅ​មុខ​ក្បាល​អ្នក​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ប៉ុល ពត​នៅវាលពិឃាដ​ជើងឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ​ក្នុង​ទិវា​«​ចងកំហឹង»​ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​។( ឡេង ឡែន/VOA)
2

បុរស​ពីរ​នាក់​ឈរ​អម​នៅ​មុខ​ក្បាល​អ្នក​ដែល​បាន​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ប៉ុល ពត​នៅវាលពិឃាដ​ជើងឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ​ក្នុង​ទិវា​«​ចងកំហឹង»​ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​។( ឡេង ឡែន/VOA)

សិស្ស​និស្សិត​ អ្នក​រស់រាន​មានជិវិត​ពី​របប​ខ្មែរ​របប ព្រះសង្ឃ​​និង​សមាជិក​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ជាង​១០០០​នាក់​ទស្សនា​ការ​សម្ដែង​ការ​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​នៃ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ប៉ុល ពត​នៅ​វាលពិឃាឌ​ជើង​ឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
3

សិស្ស​និស្សិត​ អ្នក​រស់រាន​មានជិវិត​ពី​របប​ខ្មែរ​របប ព្រះសង្ឃ​​និង​សមាជិក​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ជាង​១០០០​នាក់​ទស្សនា​ការ​សម្ដែង​ការ​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​នៃ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ប៉ុល ពត​នៅ​វាលពិឃាឌ​ជើង​ឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

សិស្ស​​​សាលា​វិចិត្រ​សិល្បៈ​លើកទង់​ក្នុង​ឈុត​មួយ​​ដែល​ជា​សញ្ញា​បង្ហាញ​ពី​ជ័យជំនះ​នៃ​ការ​រំដោះ​ប្រទេស​ប្រឆាំង​នឹង​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ប៉ុល ពត​នៅ​វាលពិឃាឌ​ជើង​ឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​ក្នុង​ទិវា​«​ចងកំហឹង»​ប្រឆាំង​នឹង​របប​ប៉ុល ពត។ ( ឡេង ឡែន/VOA) 
4

សិស្ស​​​សាលា​វិចិត្រ​សិល្បៈ​លើកទង់​ក្នុង​ឈុត​មួយ​​ដែល​ជា​សញ្ញា​បង្ហាញ​ពី​ជ័យជំនះ​នៃ​ការ​រំដោះ​ប្រទេស​ប្រឆាំង​នឹង​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ប៉ុល ពត​នៅ​វាលពិឃាឌ​ជើង​ឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​ក្នុង​ទិវា​«​ចងកំហឹង»​ប្រឆាំង​នឹង​របប​ប៉ុល ពត។ ( ឡេង ឡែន/VOA) 

បុរស​ម្នាក់​អុជ​ធូប​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​​ដល់​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​ក្នុង​របប​ប៉ុល ពត​នៅ​វាលពិឃាឌ​ជើង​ឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​ក្នុង​ទិវា​«​ចងកំហឹង»​ប្រឆាំង​នឹង​របប​ប៉ុល ពត។ ( ឡេង ឡែន/VOA) 
5

បុរស​ម្នាក់​អុជ​ធូប​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​​ដល់​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​ក្នុង​របប​ប៉ុល ពត​នៅ​វាលពិឃាឌ​ជើង​ឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​ក្នុង​ទិវា​«​ចងកំហឹង»​ប្រឆាំង​នឹង​របប​ប៉ុល ពត។ ( ឡេង ឡែន/VOA) 

លោក​ប៉ា សុជាតិ​វង្ស​ និង​សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​មណ្ឌល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​លែង​សត្វ​ចាប​នៅវាលពិឃាឌ​ជើង​ឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​។ ( ឡេង ឡែន/VOA)
6

លោក​ប៉ា សុជាតិ​វង្ស​ និង​សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​មណ្ឌល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​លែង​សត្វ​ចាប​នៅវាលពិឃាឌ​ជើង​ឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​។ ( ឡេង ឡែន/VOA)

សិស្ស​​​សាលា​វិចិត្រ​សិល្បៈ​លើកទង់​ក្នុង​ឈុត​មួយ​​ដែល​ជា​សញ្ញា​បង្ហាញ​ពី​ជ័យជំនះ​នៃ​ការ​រំដោះ​ប្រទេស​ប្រឆាំង​នឹង​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ប៉ុល ពត​នៅ​វាលពិឃាឌ​ជើង​ឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​ក្នុង​ទិវា​«​ចងកំហឹង»​ប្រឆាំង​នឹង​របប​ប៉ុល ពត។ ( ឡេង ឡែន/VOA)
7

សិស្ស​​​សាលា​វិចិត្រ​សិល្បៈ​លើកទង់​ក្នុង​ឈុត​មួយ​​ដែល​ជា​សញ្ញា​បង្ហាញ​ពី​ជ័យជំនះ​នៃ​ការ​រំដោះ​ប្រទេស​ប្រឆាំង​នឹង​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ប៉ុល ពត​នៅ​វាលពិឃាឌ​ជើង​ឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​ក្នុង​ទិវា​«​ចងកំហឹង»​ប្រឆាំង​នឹង​របប​ប៉ុល ពត។ ( ឡេង ឡែន/VOA)

សិស្ស​និស្សិត​ អ្នក​រស់រាន​មានជិវិត​ពី​របប​ខ្មែរ​របប ព្រះសង្ឃ​​និង​សមាជិក​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ជាង​១០០០​នាក់​ទស្សនា​ការ​សម្ដែង​ការ​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​នៃ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ប៉ុល ពត​នៅ​វាលពិឃាឌ​ជើង​ឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​។ (ឡេង ឡែន/VOA)
8

សិស្ស​និស្សិត​ អ្នក​រស់រាន​មានជិវិត​ពី​របប​ខ្មែរ​របប ព្រះសង្ឃ​​និង​សមាជិក​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ជាង​១០០០​នាក់​ទស្សនា​ការ​សម្ដែង​ការ​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​នៃ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ប៉ុល ពត​នៅ​វាលពិឃាឌ​ជើង​ឯកនៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ឧសភា ២០១៦​នេះ ដើម្បី​រំលឹក​ដល់​​វិញ្ញានក្ខ័ណ្ឌ​អ្នក​ដែល​ស្លាប់​នៅ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ដល់​១៩៧៩​។ (ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG