ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាព​នៃ​អណ្តូងរ៉ែ​របស់​ក្រុមហ៊ុន MP Materials ក្នុង​រដ្ឋ California កាលពី​ថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។

អណ្តូងរ៉ែ​ក្នុង​រដ្ឋ California ក្លាយជា​ផ្នែក​សំខាន់​មួយ​​នៃ​ការស្រោចស្រង់​ការចម្រាញ់​រ៉ែ​កម្រ​ក្នុង​ស.រ.អ

រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាព​នៃ​អណ្តូងរ៉ែ​របស់​ក្រុមហ៊ុន MP Materials ក្នុង​រដ្ឋ California កាលពី​ថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG