ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ភូមា​ជា​បុណ្យ​ទឹក​

ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ភូមា​ដែល​ជា​ពិធី​បុណ្យ​ទឹក (water festival) មានឈ្មោះ​ថា Thingyan មាន​រយៈ​ពេល​បួន​ថ្ងៃ​ ហើយ​ត្រូវ​បញ្ចប់​នៅ​ពេល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ភូមា​ចូល​មក​ដល់។ ការ​បាច​ទឹក​ដាក់​គ្នា​ជា​និមិត្តរូប​នៃ​ការ​ជូន​ពរ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី។
ផ្សេង​ទៀត

Buddhist monks and devotees carry flowers to offer at Shwedagon pagoda in Rangoon, Burma, April 17, 2014. 
1

Buddhist monks and devotees carry flowers to offer at Shwedagon pagoda in Rangoon, Burma, April 17, 2014. 

Buddhist devotees pray at Shwedagon pagoda at the end of their annual water festival. The Buddhist devotees participated in religious rituals, marking the Burmese New Year, Rangoon, Burma, April 17, 2014. 
2

Buddhist devotees pray at Shwedagon pagoda at the end of their annual water festival. The Buddhist devotees participated in religious rituals, marking the Burmese New Year, Rangoon, Burma, April 17, 2014. 

Buddhist devotees walk with umbrellas through the temporary tents of souvenir shops on a road leading to an entrance to Shwedagon pagoda in Yangon, Myanmar, Thursday, April 17, 2014. Myanmar Buddhists concluded celebrating their annual water festival, kno
3

Buddhist devotees walk with umbrellas through the temporary tents of souvenir shops on a road leading to an entrance to Shwedagon pagoda in Yangon, Myanmar, Thursday, April 17, 2014. Myanmar Buddhists concluded celebrating their annual water festival, kno

The four day water festival started with gentle sprinkling of water to cool down but it has gradually evolved into water fights using hoses and water guns and dancing in the street. (MoeMoe Htun/VOA).
4

The four day water festival started with gentle sprinkling of water to cool down but it has gradually evolved into water fights using hoses and water guns and dancing in the street. (MoeMoe Htun/VOA).

Merry makers spray water at each other during Myanmar's traditional new year Thingyan water festival on Pyi Road in Rangoon, Burma, April 16, 2014.  
5

Merry makers spray water at each other during Myanmar's traditional new year Thingyan water festival on Pyi Road in Rangoon, Burma, April 16, 2014.


 

People on a truck react after being splashed with water while others shoot back using water guns during the traditional Burmese water festival on Pyi Road in Rangoon, Burma, April 16, 2014. (MoeMoe Htun/VOA).
6

People on a truck react after being splashed with water while others shoot back using water guns during the traditional Burmese water festival on Pyi Road in Rangoon, Burma, April 16, 2014. (MoeMoe Htun/VOA).

Revelers are sprayed with water during Myanmar's traditional water festival in Rangoon, Burma, April 16, 2014. (MoeMoe Htun/VOA).
7

Revelers are sprayed with water during Myanmar's traditional water festival in Rangoon, Burma, April 16, 2014. (MoeMoe Htun/VOA).

People enjoy the last day of the water festival on Pyi Road in Rangoon, Burma, April 16, 2014 (MoeMoe Htun/VOA).
8

People enjoy the last day of the water festival on Pyi Road in Rangoon, Burma, April 16, 2014 (MoeMoe Htun/VOA).

A boy takes part in the celebration of Thingyan, the water festival which marks the country's new year in Rangoon, Burma, April 13, 2014.
9

A boy takes part in the celebration of Thingyan, the water festival which marks the country's new year in Rangoon, Burma, April 13, 2014.

XS
SM
MD
LG