ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់កាន់ទង់ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា នៅទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូន ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។

ប្រទេស​មួយ​មាន​ឈ្មោះ​ពីរ៖ ភូមា ​ឬ​ មីយ៉ាន់ម៉ា?

រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់កាន់ទង់ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា នៅទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូន ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG