ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
អ្នកស្រី​ ស៊ឹម​ អាក់ វ័យ​២៩ និង​កូន​ប្រុសពីរនាក់​ ដែលមានអាយុ ៥ខែ និង​៥ឆ្នាំ នៅភូមិ​ស្នៀង​ ឃុំ​​ស្វាយ​តាយាន​ ខេត្ត​ស្វាយរៀង នៅថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៩។ (ខាន់​ សុគុំមនោ​/VOA)

អត្រា​នៃ​ការ​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹក​ដោះ​ម្តាយ​ធ្លាក់​ចុះ

កាល​ពី​​ឆ្នាំ​២០១០​ កម្ពុជា​ធ្លាប់​ជា​ប្រទេស​ដែលមានអត្រានៃ​ការបំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹកដោះម្តាយ​ខ្ពស់។ ៧៤%​ នៃ​ទារក​ក្រោម​អាយុ​៦ខែ​បាន​បៅ​ទឹកដោះម្តាយ។ ប៉ុន្តែ​៤​ឆ្នាំ​ក្រោយ​មក​ នៅឆ្នាំ​២០១៤ អត្រានេះ​ធ្លាក់ចុះ​ មកត្រឹម​ ​៦៥%។

អ្នកស្រី​ ស៊ឹម​ អាក់ វ័យ​២៩ និង​កូន​ប្រុសពីរនាក់​ ដែលមានអាយុ ៥ខែ និង​៥ឆ្នាំ នៅភូមិ​ស្នៀង​ ឃុំ​​ស្វាយ​តាយាន​ ខេត្ត​ស្វាយរៀង នៅថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៩។ (ខាន់​ សុគុំមនោ​/VOA) Photo: VOA

កាល​ពី​​ឆ្នាំ​២០១០​ កម្ពុជា​ធ្លាប់​ជា​ប្រទេស​ដែលមានអត្រានៃ​ការបំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹកដោះម្តាយ​ខ្ពស់។ ៧៤%​ នៃ​ទារក​ក្រោម​អាយុ​៦ខែ​បាន​បៅ​ទឹកដោះម្តាយ។ ប៉ុន្តែ​៤​ឆ្នាំ​ក្រោយ​មក​ នៅឆ្នាំ​២០១៤ អត្រានេះ​ធ្លាក់ចុះ​ មកត្រឹម​ ​៦៥%។

XS
SM
MD
LG