ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

គ្រួសារ​មួយ ក្រោយ​ទឹក​លិច​នៅ​តំបន់​បឹងកក់

ថ្វីបើ​រដូវ​វស្សា​ឆ្នាំ​នេះ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​ចប់​ផុត​ទៅ​ហើយ​ក្តី ក៏​លោក ឃឹន សុវាត អាយុ​៤២​ឆ្នាំ រស់នៅ​ក្នុង​ភូមិ​២២ ក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ នៅ​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​ទឹក​លិច​ដែល​បណ្តាល​មកពី​ទឹកភ្លៀង​នៅ​ឡើយ។ ផ្ទះ​របស់​លោក បាន​លិច​ទឹក​អស់​រយៈ​ពេល​ជាង​កន្លះ​ខែ​មក​ហើយ​ដោយសារ​តែ​ទឹក​ភ្លៀង។ លោក​បាន និយាយ​ថា លោក​ត្រូវ​ចំណាយ​ប្រាក់​បង់​ថ្លៃ​អគ្គិសនី​ទ្វេ​ដង ព្រោះ​ត្រូវ​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​បូម​ទឹក​ចេញ​ពី​ផ្ទះ។ នៅ​ពេល​ដែល​ទឹក​លិច​ខ្លាំង​នោះ លោក​ត្រូវ​បង្ខំ​ចិត្ត​លើក​គ្រែ​ចេញ​មក​សំរាន្ត​នៅ​ក្រៅ​ផ្ទះ៕
ផ្សេង​ទៀត

ក្មេងស្រី​ម្នាក់​លេង​ទឹក​ដែល​លិច​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​របស់​លោក ឃឹន សុវាត ដែល​ស្ថិត​នៅក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
1

ក្មេងស្រី​ម្នាក់​លេង​ទឹក​ដែល​លិច​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​របស់​លោក ឃឹន សុវាត ដែល​ស្ថិត​នៅក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

ក្មេងស្រី​ម្នាក់ ឈរ​កាន់​កន្ទេល​ក្នុង​ទឹក​ដែល​លិច​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​របស់​លោក ឃឹន សុវាត ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
2

ក្មេងស្រី​ម្នាក់ ឈរ​កាន់​កន្ទេល​ក្នុង​ទឹក​ដែល​លិច​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​របស់​លោក ឃឹន សុវាត ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

ក្មេងស្រី​ម្នាក់​លេង​ទឹក​ដែល​លិច​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​របស់​លោក ឃឹន សុវាត ដែល​ស្ថិត​នៅក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
3

ក្មេងស្រី​ម្នាក់​លេង​ទឹក​ដែល​លិច​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​របស់​លោក ឃឹន សុវាត ដែល​ស្ថិត​នៅក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

លោក ឃឹន សុវាត អង្គុយ​លើ​កៅអី​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​របស់​លោក ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
4

លោក ឃឹន សុវាត អង្គុយ​លើ​កៅអី​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​របស់​លោក ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

ទឹក​ភ្លៀង​នៅ​លិច​មុខ​ផ្ទះ​របស់​លោក ឃឹន សុវាត​នៅ​ឡើយ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
5

ទឹក​ភ្លៀង​នៅ​លិច​មុខ​ផ្ទះ​របស់​លោក ឃឹន សុវាត​នៅ​ឡើយ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

ក្មេងស្រី​ម្នាក់​ឈរ​ក្នុង​ទឹក​ដែល​លិច​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​របស់​លោក ឃឹន សុវាត ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
6

ក្មេងស្រី​ម្នាក់​ឈរ​ក្នុង​ទឹក​ដែល​លិច​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​របស់​លោក ឃឹន សុវាត ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​បឹងកក់ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

XS
SM
MD
LG