ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ទង់ជាតិ​ចិន (ឆ្វេង) និង​ទង់ជាតិ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ (ស្ដាំ) ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​សម្រាប់​កិច្ចប្រជុំ​មួយ​រវាង​អតីត​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ដឹកជញ្ជូន​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ជាមួយ​នឹង​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ដឹកជញ្ជូន​ចិន​នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង ប្រទេសចិន ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨។

អ្នកនិពន្ធ​សៀវភៅ​ថ្មី៖ ឥទ្ធិពល​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ខ្លាំងក្លា​ជាង​ចិន​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​

រូបឯកសារ៖ ទង់ជាតិ​ចិន (ឆ្វេង) និង​ទង់ជាតិ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ (ស្ដាំ) ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​សម្រាប់​កិច្ចប្រជុំ​មួយ​រវាង​អតីត​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ដឹកជញ្ជូន​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ជាមួយ​នឹង​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ដឹកជញ្ជូន​ចិន​នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង ប្រទេសចិន ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG