ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ដែលមានពាក់ម៉ាស់កំពុងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ នៅក្នុងសង្កាត់ Gwinnett នៅទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

តំបន់​ជនបទ​នៃ​ក្រុង Atlanta ដែលកើន​ឡើងភាព​ចម្រុះ​ជាតិ​សាសន៍អាច​សម្រេច​ការត្រួតត្រា​ព្រឹទ្ធសភា​​អាមេរិក

រូបឯកសារ៖ អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ដែលមានពាក់ម៉ាស់កំពុងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ នៅក្នុងសង្កាត់ Gwinnett នៅទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG