ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋតម្រង់ជួរទទួលម្ហូបអាហារនៅកន្លែងផ្តល់ម្ហូបអាហារ ក្នុងគ្រាវិបត្តិរោគរាតត្បាតកូវីដ១៩ នៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

ពលរដ្ឋ​អាស៊ី​អាមេរិកាំង​ងាយរងគ្រោះ​ដោយ​សំអប់​ក្នុង​គ្រាវិបត្តិ​សុខភាព​កូវីដ១៩

រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋតម្រង់ជួរទទួលម្ហូបអាហារនៅកន្លែងផ្តល់ម្ហូបអាហារ ក្នុងគ្រាវិបត្តិរោគរាតត្បាតកូវីដ១៩ នៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG