ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ការដ្ឋាន​សាងសង់​អំឡុង​ពេល​មាន​ជំងឺរាតត្បាត​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។(ទុំ ម្លិះ/VOA)

អ្នក​ជំនួញ​ថា​អាស៊ាន​មាន​ឱកាស​វិនិយោគទុន​ច្រើន​ក្នុង​គ្រា​មាន​វិបត្តិ​សុខភាព

ការដ្ឋាន​សាងសង់​អំឡុង​ពេល​មាន​ជំងឺរាតត្បាត​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។(ទុំ ម្លិះ/VOA) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG