ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរី (កណ្តាល) ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានស្តីអំពីជំងឺកូវីដ១៩ តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

សមាជិក​អាស៊ាន​​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​ខុសៗគ្នា​ក្នុងការ​ដោះស្រាយ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩

រូបឯកសារ៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរី (កណ្តាល) ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានស្តីអំពីជំងឺកូវីដ១៩ តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG