ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
មេដឹកនាំប្រទេស​អាស៊ាននៅ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំកំពូល​អាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅ​ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី។ (រូបថត AP)

អាស៊ាន​អាច​បែកបាក់​គ្នា​ស្រប​ពេល​ដែល​ការ​ប្រជែង​រវាង​ចិន​និង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​មាន​ការ​ប្រែប្រួល

អ្នក​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នានា​ជឿ​ថា ដោយសារតែ​ឥទ្ធិពល​កើន​ឡើង​ដែល​មិន​អាច​បញ្ឈប់​បាន​របស់​ចិន គោល​ជំហរ​មិន​ច្បាស់លាស់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ចំពោះ​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ និង​អសមត្ថភាព​របស់​អាស៊ាន​នៅ​ក្នុង​ការ​រួម​គ្នា​ជា​ធ្លុង​មួយ និង​នៅ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​នូវ​ស្វ័យភាព​របស់​ខ្លួន បណ្ដា​ប្រទេស​សមាជិក​អាស៊ាន​កំពុង​ឈាន​ទៅ​រក​ការ​បែកបាក់​គ្នា។

មេដឹកនាំប្រទេស​អាស៊ាននៅ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំកំពូល​អាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នៅ​ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី។ (រូបថត AP) Photo: AP

អ្នក​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នានា​ជឿ​ថា ដោយសារតែ​ឥទ្ធិពល​កើន​ឡើង​ដែល​មិន​អាច​បញ្ឈប់​បាន​របស់​ចិន គោល​ជំហរ​មិន​ច្បាស់លាស់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ចំពោះ​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ និង​អសមត្ថភាព​របស់​អាស៊ាន​នៅ​ក្នុង​ការ​រួម​គ្នា​ជា​ធ្លុង​មួយ និង​នៅ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​នូវ​ស្វ័យភាព​របស់​ខ្លួន បណ្ដា​ប្រទេស​សមាជិក​អាស៊ាន​កំពុង​ឈាន​ទៅ​រក​ការ​បែកបាក់​គ្នា។

XS
SM
MD
LG