ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

យោធា​ធ្វើ​រដ្ឋ​ប្រហារ​​នៅ​ប្រទេស​ថៃ

មេបញ្ជាការ​ជាន់​ខ្ពស់​ថៃ​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ថា ​កងទ័ព​បាន​ចូល​កាន់កាប់​កិច្ចការ​ប្រទេស​ទាំង​មូល​ដើម្បី​រក្សា​សណ្តាប់​ធ្នាប់​និង​ធ្វើ​ការ​កែ​ទម្រង់​នយោបាយ។
ផ្សេង​ទៀត

Thai journalists and other foreign press watch the TV broadcast announcement of the coup by the Thai Armed Forces chiefs, at the press center of the Army Club, in Bangkok, May 22, 2014.
1

Thai journalists and other foreign press watch the TV broadcast announcement of the coup by the Thai Armed Forces chiefs, at the press center of the Army Club, in Bangkok, May 22, 2014.

Anti-government protesters raise their fists as they sing the national anthem, in Bangkok, May 22, 2014.
2

Anti-government protesters raise their fists as they sing the national anthem, in Bangkok, May 22, 2014.

Thai soldiers block a motorcade of an attendant at the Army Club shortly after the army staged a coup, May 22, 2014, in Bangkok, Thailand.
3

Thai soldiers block a motorcade of an attendant at the Army Club shortly after the army staged a coup, May 22, 2014, in Bangkok, Thailand.

An armed Thai soldier takes his position behind a military vehicle in the compound of the Army Club shortly after the military staged a coup, in Bangkok, May 22, 2014.
4

An armed Thai soldier takes his position behind a military vehicle in the compound of the Army Club shortly after the military staged a coup, in Bangkok, May 22, 2014.

Thai soldiers guard an area where anti-government protesters come to rally, in Bangkok, May 22, 2014.
5

Thai soldiers guard an area where anti-government protesters come to rally, in Bangkok, May 22, 2014.

Barefoot Buddhist monks walk past a checkpoint near a pro-government "red shirt" supporter encampment in Nakhon Pathom province, on the outskirts of Bangkok, May 22, 2014.
6

Barefoot Buddhist monks walk past a checkpoint near a pro-government "red shirt" supporter encampment in Nakhon Pathom province, on the outskirts of Bangkok, May 22, 2014.

A Thai soldier wields a machine gun as his unit takes its position, in central Bangkok, May 20, 2014.
7

A Thai soldier wields a machine gun as his unit takes its position, in central Bangkok, May 20, 2014.

Thai soldiers check a taxi near the site where pro-government "red shirt" supporters gather, in the suburbs of Bangkok, May 20, 2014.
8

Thai soldiers check a taxi near the site where pro-government "red shirt" supporters gather, in the suburbs of Bangkok, May 20, 2014.

A Thai soldier guards the Government House compound of the prime minister's office, in Bangkok, Thailand, May 20, 2014.
9

A Thai soldier guards the Government House compound of the prime minister's office, in Bangkok, Thailand, May 20, 2014.

Thai soldiers take their positions in the middle of a main intersection in Bangkok's shopping district May 20, 2014.  
10

Thai soldiers take their positions in the middle of a main intersection in Bangkok's shopping district May 20, 2014.

 

XS
SM
MD
LG