ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូប​ថត​ ឧត្ដមសេនីយ៍ ឡេះ កូសែម ដែល​បរិច្ចាគ​ដោយ​ភរិយា​របស់​លោក កាល​ពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៨​ មក​កាន់​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា។ (ឯកសារ ឡេះ កូសែម/បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)

កញ្ចប់​បណ្ណាសារ​របស់​ឧត្តមសេនីយ៍​ចាម​ម្នាក់​ក្នុង​សម័យ​ លន់ នល់​ អាចផ្ដល់​ពន្លឺ​អំពី​ចលនា​ FULRO

​លោក​ ​ឡេះ កូសែម​ ​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ មាន​តួនាទី​ធំ​មួយ​ក្នុង​ជួរ​យោធា​ ​ខណៈ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ កំពុង​ធ្លាក់​ចូល​ក្នុង​សង្គ្រាម​ឥណ្ឌូចិន​លើក​ទី​២ ប៉ុន្តែ​មាន​ឯកសារតិច​តួច​អំពី​រូប​លោក​ ​ដែល​នៅ​សេស​សល់​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។​ ​

រូប​ថត​ ឧត្ដមសេនីយ៍ ឡេះ កូសែម ដែល​បរិច្ចាគ​ដោយ​ភរិយា​របស់​លោក កាល​ពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៨​ មក​កាន់​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា។ (ឯកសារ ឡេះ កូសែម/បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា) Photo: Documentation Center of Cambodia

​លោក​ ​ឡេះ កូសែម​ ​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ មាន​តួនាទី​ធំ​មួយ​ក្នុង​ជួរ​យោធា​ ​ខណៈ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ កំពុង​ធ្លាក់​ចូល​ក្នុង​សង្គ្រាម​ឥណ្ឌូចិន​លើក​ទី​២ ប៉ុន្តែ​មាន​ឯកសារតិច​តួច​អំពី​រូប​លោក​ ​ដែល​នៅ​សេស​សល់​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។​ ​

XS
SM
MD
LG