ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
សៀវភៅ “Angkor's Temples in the Modern Era: War, Pride and Tourist Dollars” ឬ​ជា​ភាសាខ្មែរ​«ប្រាសាទអង្គរវត្ត​នៅ​ក្នុង​សម័យ​ទំនើប៖ សង្គ្រាម មោទនភាព និងអ្នកទេសចរណ៍​ប្រាក់ដុល្លារ» ត្រូវបាននិពន្ធដោយលោក John Burgess អ្នក​និពន្ធ​និង​អតីត​អ្នក​សារព័ត៌មាន​​អាមេរិកាំង​មួយរូប។

អ្នក​និពន្ធ​អាមេរិកាំង​លាតត្រដាង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​សម័យ​ទំនើប​របស់​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត

សៀវភៅ “Angkor's Temples in the Modern Era: War, Pride and Tourist Dollars” ឬ​ជា​ភាសាខ្មែរ​«ប្រាសាទអង្គរវត្ត​នៅ​ក្នុង​សម័យ​ទំនើប៖ សង្គ្រាម មោទនភាព និងអ្នកទេសចរណ៍​ប្រាក់ដុល្លារ» ត្រូវបាននិពន្ធដោយលោក John Burgess អ្នក​និពន្ធ​និង​អតីត​អ្នក​សារព័ត៌មាន​​អាមេរិកាំង​មួយរូប។ Photo: Courtesy
XS
SM
MD
LG