ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាព​ដង​ទន្លេ​មេគង្គ​ស្ថិត​​នៅ​រវាង​ព្រំប្រទល់​ប្រទេស​ថៃ និង​ប្រទេស​ឡាវ ដែល​មើលឃើញ​ពី​ប្រទេស​ថៃ ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ ​

ឯកអគ្គ​រដ្ឋទូត៖​ ការ​ពង្រឹង​អភិបាល​កិច្ច​​ទន្លេ​​មេគង្គ​ជា​រឿង​ចាំ​បាច់

រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាព​ដង​ទន្លេ​មេគង្គ​ស្ថិត​​នៅ​រវាង​ព្រំប្រទល់​ប្រទេស​ថៃ និង​ប្រទេស​ឡាវ ដែល​មើលឃើញ​ពី​ប្រទេស​ថៃ ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ ​ Photo: Thomson Reuters
XS
SM
MD
LG