ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
អ្នកស្រី ល្មាម ផ្ចាញ អាយុ៤៥ឆ្នាំ ជនជាតិដើម​ភាគតិច​កាចក រស់នៅ​ក្នុង​ភូមិកាក់ ឃុំតាឡាវ ស្រុក​អណ្តូងមាស ខេត្តរតនគិរី ដែល​រងគ្រោះ​ក្នុង​ជម្លោះ​ដីធ្លី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​កៅស៊ូ​វៀតណាម។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ជនជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​រតនគីរី​ជួប​ការ​លំបាក​ក្រោយ​ពី​បាត់​ដីចម្ការ

ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​អណ្ដូងមាស និង​ស្រុក​អូរជុំ ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី​ បាន​បាត់​បង់​ដី​ធ្លី​របស់​ពួកគេ។ ការ​បាត់​បង់​ដីធ្លី​នេះ ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​ជួប​ការ​លំបាក​​ក្នុង​ការ​រក​ចំណូល​សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​គ្រួសារ។

អ្នកស្រី ល្មាម ផ្ចាញ អាយុ៤៥ឆ្នាំ ជនជាតិដើម​ភាគតិច​កាចក រស់នៅ​ក្នុង​ភូមិកាក់ ឃុំតាឡាវ ស្រុក​អណ្តូងមាស ខេត្តរតនគិរី ដែល​រងគ្រោះ​ក្នុង​ជម្លោះ​ដីធ្លី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​កៅស៊ូ​វៀតណាម។ (ស៊ុន ណារិន/VOA) Photo: VOA

ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​អណ្ដូងមាស និង​ស្រុក​អូរជុំ ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី​ បាន​បាត់​បង់​ដី​ធ្លី​របស់​ពួកគេ។ ការ​បាត់​បង់​ដីធ្លី​នេះ ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​ជួប​ការ​លំបាក​​ក្នុង​ការ​រក​ចំណូល​សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​គ្រួសារ។

XS
SM
MD
LG