ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
មុន​នឹង​ចូល​ដឹកនាំ​សមាគម​ដែល​លោក​បង្កើ​តឡើង លោក ថេង សាវឿន ធ្លាប់​បម្រើ​ការងារ​ជា​យុវជន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត ដោយ​ចូលរួម​ធ្វើ​កិច្ចការ​សង្គម​នៅ​តាម​សមាគម​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​មួយ​ចំនួន។ (Facebook/ថេង សាវឿន-Theng Savoeun)

ជាង​១០​ឆ្នាំ​លោក ថេង សាវឿន លះបង់​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​កសិករ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​លោក​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ជា​លើក​ទីពីរ

មុន​នឹង​ចូល​ដឹកនាំ​សមាគម​ដែល​លោក​បង្កើ​តឡើង លោក ថេង សាវឿន ធ្លាប់​បម្រើ​ការងារ​ជា​យុវជន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត ដោយ​ចូលរួម​ធ្វើ​កិច្ចការ​សង្គម​នៅ​តាម​សមាគម​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​មួយ​ចំនួន។ (Facebook/ថេង សាវឿន-Theng Savoeun) Photo: ថេង សាវឿន-Theng Savoeun (Facebook)
XS
SM
MD
LG