ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៧ ផ្ទះរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ត្រូវបានលិចលង់នៅសល់តែដំបូល ក្រោយដំណើរការផលិតថាមពលនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។ (ស៊ុន ណារិន/VOA Khmer)

ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយសារ​ទឹក​ទំនប់​ពី​វារីអគ្គិសនី​សេសាន​ចាប់​ផ្តើម​កសាង​សហគមន៍​ថ្មី​

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៧ ផ្ទះរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ត្រូវបានលិចលង់នៅសល់តែដំបូល ក្រោយដំណើរការផលិតថាមពលនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។ (ស៊ុន ណារិន/VOA Khmer) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG