ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ កម្មវិធីបណ្តាញសង្គមនៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើបមួយ កាលពិថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។

ក្រុម​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា៖ ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​បទ​ល្មើស​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ប៉ះពាល់​សេរីភាព​បញ្ចេញ​មតិ ​និង​ឯកជនភាព

រូបឯកសារ៖ កម្មវិធីបណ្តាញសង្គមនៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើបមួយ កាលពិថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ Photo: Jeff Chiu (AP)
XS
SM
MD
LG