ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖⁣⁣ លោក⁣ ឈុត វុទ្ធី អតីត​ប្រធាន​អង្គការ​ការពារ​​ធនធាន​ធម្មជាតិ និងជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏ឆ្នើមម្នាក់⁣ នៅខេត្តកោះកុង កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

ក្រុមសកម្មជនរំឭកដល់ការស្លាប់លោក ឈុត វុទ្ធី ក្រោមបរិយាកាសភ័យខ្លាច

ក្រុមសកម្មជនធនធានធម្មជាតិជាង១០នាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងអគារមួយដើម្បីធ្វើពិធីសាសនារំឭកដល់លោកឈុត វុទ្ធី អ្នកការពារព្រៃឈើកម្ពុជាដែលគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងខេត្តកោះកុង។ ក្រុមសកម្មជនបញ្ជាក់ថា កម្តៅនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ន បូករួមនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជួបប្រជុំ មិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើពិធីរំឭកនេះ ក្នុងបរិយាកាសគគ្រឹកគគ្រេងនោះឡើយ។

រូបឯកសារ៖⁣⁣ លោក⁣ ឈុត វុទ្ធី អតីត​ប្រធាន​អង្គការ​ការពារ​​ធនធាន​ធម្មជាតិ និងជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏ឆ្នើមម្នាក់⁣ នៅខេត្តកោះកុង កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។ Photo: Reuters

ក្រុមសកម្មជនធនធានធម្មជាតិជាង១០នាក់ បានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងអគារមួយដើម្បីធ្វើពិធីសាសនារំឭកដល់លោកឈុត វុទ្ធី អ្នកការពារព្រៃឈើកម្ពុជាដែលគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងខេត្តកោះកុង។ ក្រុមសកម្មជនបញ្ជាក់ថា កម្តៅនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ន បូករួមនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជួបប្រជុំ មិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើពិធីរំឭកនេះ ក្នុងបរិយាកាសគគ្រឹកគគ្រេងនោះឡើយ។

XS
SM
MD
LG