ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

អនាគត​ស្រែ​អំបិល​នៅ​កម្ពុជា៖ ​កង្វះ​កម្លាំង​ពលកម្ម ​និង​​បញ្ហា​​អាកាសធាតុ

ខណៈ​ដែល​មាន​ជម្រើស​ការងារ​ផ្សេង​ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ​និង​សេវាកម្ម​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត ​និង​តំបន់​ក្បែរ​ខាង​ ​សហគមន៍​ផលិត​អំបិល​មួយ​កន្លែង​នៅ​ជាយ​ក្រុង​កំពត​បាន​លើក​អំពី​បញ្ហា​​កង្វះ​កម្លាំង​ពលកម្ម ​នៅ​ចំ​ពេល​ដែល​បញ្ហា​អាកាស​ធាតុ​មិន​ទៀង​ទាត់​ថែម​ទៀត ​ដែល​បាន​នាំ​ឱ្យ​ការ​ផលិត​អំបិល​ជួប​បញ្ហា​ប្រឈម។​

Photo: VOA

ខណៈ​ដែល​មាន​ជម្រើស​ការងារ​ផ្សេង​ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ​និង​សេវាកម្ម​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត ​និង​តំបន់​ក្បែរ​ខាង​ ​សហគមន៍​ផលិត​អំបិល​មួយ​កន្លែង​នៅ​ជាយ​ក្រុង​កំពត​បាន​លើក​អំពី​បញ្ហា​​កង្វះ​កម្លាំង​ពលកម្ម ​នៅ​ចំ​ពេល​ដែល​បញ្ហា​អាកាស​ធាតុ​មិន​ទៀង​ទាត់​ថែម​ទៀត ​ដែល​បាន​នាំ​ឱ្យ​ការ​ផលិត​អំបិល​ជួប​បញ្ហា​ប្រឈម។​

XS
SM
MD
LG