ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
អ្នកស្រី បុប្ផា ម៉ាឡូន (Bopha Malone) អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរ បានប្រឡូកក្នុងនយោបាយអាមេរិក​លើក​ដំបូង ដោយ​ឈរ​ឈ្មោះជាបេក្ខជន​សមាជិក​រដ្ឋសភាប្រចាំសង្កាត់ទី៣នៃរដ្ឋ Massachusetts។ (រូបថតដោយ Bopha Malone)

ការ​តស៊ូ​មតិ​ថ្នាក់​ជាតិ​អំពី​បញ្ហា​ស្ត្រី​និង​ពូជសាសន៍​ជំរុញ​ឲ្យ​ស្ត្រី​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ម្នាក់​ចូល​ប្រឡូក​ក្នុង​នយោបាយ

សម្រាប់​អ្នកស្រី បុប្ផា ការ​ដែល​ដឹង​ថា ​ភាពក្លាហាន​របស់​អ្នកស្រី​ក្នុង​ការ​ឈរ​ឈ្មោះ​ជា​បេក្ខជន​សមាជិក​រដ្ឋសភា​នេះ​ អាច​ជំរុញ​លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​ស្ត្រី​ដទៃ​ទៀត មាន​ន័យ​ថា៖ «‍នេះ​ហើយ​ គឺជា​ជ័យ​ជម្នះ​សម្រាប់​ខ្ញុំ»។

អ្នកស្រី បុប្ផា ម៉ាឡូន (Bopha Malone) អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរ បានប្រឡូកក្នុងនយោបាយអាមេរិក​លើក​ដំបូង ដោយ​ឈរ​ឈ្មោះជាបេក្ខជន​សមាជិក​រដ្ឋសភាប្រចាំសង្កាត់ទី៣នៃរដ្ឋ Massachusetts។ (រូបថតដោយ Bopha Malone) Photo: Courtesy Photo

សម្រាប់​អ្នកស្រី បុប្ផា ការ​ដែល​ដឹង​ថា ​ភាពក្លាហាន​របស់​អ្នកស្រី​ក្នុង​ការ​ឈរ​ឈ្មោះ​ជា​បេក្ខជន​សមាជិក​រដ្ឋសភា​នេះ​ អាច​ជំរុញ​លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​ស្ត្រី​ដទៃ​ទៀត មាន​ន័យ​ថា៖ «‍នេះ​ហើយ​ គឺជា​ជ័យ​ជម្នះ​សម្រាប់​ខ្ញុំ»។

XS
SM
MD
LG