ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

កម្ពុជានឹងបង្កើតគោលនយោបាយ គាំពារស្ត្រីខ្មែរចំណាកស្រុក


ដើម្បីស្តាប់ព័ត៌មាននេះ

ប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្កើតគោលនយោបាយសម្រាប់គាំពារផ្លូវច្បាប់ និង សិទ្ធិ
របស់ខ្មែរចំណាកស្រុកទៅបម្រើការងារតាមផ្ទះក្រៅប្រទេសដើម្បីឱ្យរួចផុតពី
ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និងការរើសអើង។

អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កិច្ចការមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រី នៅថ្ងៃពុធនេះបាន
ជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតគោលនយោបាយការពារផ្លូវច្បាប់ចំពោះពលករ
ចំណាកស្រុកខ្មែរច្រើនម៉ឺននាក់ ដែលកំពុងបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេស
មួយចំនួនក្នុងតំបន់ ដើម្បីជៀសវាងការជួញដូរ និង ការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗ។

តាមប្រភពទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានការងារនៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាវិជ្ជា
ជីវៈ បានឱ្យដឹងថា មកដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩នេះ កម្មករចំណាក
ស្រុកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន២២.២២២នាក់ រួមមានស្ត្រីចំនួន១៩.៥៨៦
នាក់ ដែលភាគច្រើនកំពុងបម្រើការងារតាមផ្ទះ ។ ប្រទេសថៃចំនួន១៤.៣០៨
នាក់ រួមមានស្ត្រីចំនួន៤.៧១៧នាក់។ ប្រទេសជប៉ុនចំនួន៨២នាក់ រួមមានស្ត្រី
ចំនួន៥០នាក់។ប្រទេសកូរ៉េចំនួន៧.៧៩១នាក់ រួមមានស្ត្រីចំនួន១.១៥១នាក់។

លោក Mark Wallem នាយករងកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសហប្រ-
ជាជាតិសម្រាប់មូល និធិអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងបាង
កក បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ សម្រាប់ទិវាទេសន្តប្រវេសន៍អន្តរជាតិ
ថ្ងៃទី១៨ ធ្នូ ថា យើងត្រូវបង្កើតចំណេះដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់កម្មករចំណាកស្រុក
លើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់កម្មករចំណាកស្រុក និងគាំទ្រការការពារផ្លូវច្បាប់ចំពោះ
អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះតាមរយៈកម្មវិធីគាំទ្រនិងអន្តរាគមន៍របស់សារព័ត៌មាន
ពិសេសគាំទ្រ ក្រុមបង្កើតគោលនយោបាយ ក្រុមអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេច និង
ក្រុមអ្នកចូលរួមសំខាន់ៗជាច្រើនទៀត សម្រាប់បង្កើតគោលនយោបាយដែល
អាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីផ្តល់អំណាចដល់កម្មករចំណាកស្រុកស្ត្រី និងកិច្ចគាំពារ
ផ្លូវច្បាប់ចំពោះកម្មករចំណាកស្រុក ជាពិសេសស្រី ដែលជាអ្នកបម្រើការងារ
តាមផ្ទះ។

"ពួកគេតែងតែបញ្ចប់នៅត្រឹមការងារទីផ្សារដែលមានកម្រិតទាប ដូចជាសេវា
កំសាន្ត និងការងារ តាមផ្ទះដែលពួកគេទទួលរងនូវការឈឺចាប់ដោយរំលោភ
បំពានសិទ្ធិមនុស្ស និងការរើសអើង ហើយនៅក្នុងដំណើរការធ្វើចំណាកស្រុក
នេះ តែងតែលេចឡើងនូវការជួញដូរមនុស្សនិងការរត់ពន្ធមនុស្ស ក៏បានកើន
ឡើងផងដែរ ។ ការរឹតត្បិតនូវការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ស្ត្រី និងការមិនបាន
គាំពារផ្នែកផ្លូវច្បាប់ឱ្យបានពេញលេញនាំឱ្យមានការចំណាកស្រុកមិនប្រក្រតី
ហើយបង្កើននូវភាពងាយរងគ្រោះចំពោះការជួញដូរ"។

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានប៉ាន់ប្រមាណថា មានស្ត្រី និងកុមារចំនួន
៨០.០០០នាក់ត្រូវបានគេជួញដូរទៅប្រទេសថៃសម្រាប់មុខជំនួញផ្លូវភេទចាប់
តាំងពីឆ្នាំ១៩៩០មក និង កុមារកម្ពុជាប្រមាណ៥០០ទៅ១.០០០នាក់បានទៅ
សុំទាននៅក្នុងប្រទេសថៃ។

កម្មករចំណាកស្រុកខ្មែរប្រមាណ៥០.០០០នាក់កំពុងធ្វើការងារតាមផ្ទះ និងតាម
វិស័យឧស្សាហកម្មសំណង់ និងកសិកម្មផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេសថៃ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងប្រទេសជប៉ុន។

របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កិច្ចការមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ស្រី
និងក្រសួងការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានបញ្ជាក់ថា ស្ត្រីបានប្រមូល
ផ្តុំនៅតាមផ្នែកសេវាកម្មផ្លូវការ ឬ មិនផ្លូវការនិងផ្នែកផលិតកម្ម នានានៅតាម
បណ្តាការងារទាំងឡាយណាដែលស្ត្រីគ្មានជំនាញជាក់ លាក់ (ដូចជាអ្នកបំរើ
តាមផ្ទះ អ្នកកំដរតាមកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗដែលជាធម្មតាសម្រាប់ពេស្យាកម្ម
អ្នកបំរើតាមភោជនីយដ្ឋាន និងសណ្ឋាគារជាដើម ) ។

របាយការណ៍នេះបានបន្តថា ចំណុចប្រមូលផ្តុំដ៏ច្រើនបំផុតរបស់ស្ត្រីដែលជា
ចំណុចចុងក្រោយគេបង្អស់នៃឋានានុក្រមការងារនោះគឺអ្នកបំរើតាមផ្ទះនិងអ្នក
កំដរកំសាន្ត ដែលពួកគេទទួលរងនូវការឈឺចាប់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។

លោកសេង សក្តា អគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានការងារក្រសួងការងារនិងបណ្តុះ
បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទកាសែតថា រដ្ឋាភិបាល កំពុងរៀបចំ
បង្កើតគោលនយោបាយមួយ ដើម្បីការពារសិទ្ធិសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាព
របស់កម្មករចំណាកស្រុកខ្មែរនិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទុក្ខកង្វល់របស់ពលការី
ចំណាកស្រុកខ្មែរ។

លោកអគ្គនាយករូបនេះ បានបន្តថា គោលនយោបាយនេះនឹងដាក់ឱ្យអនុវត្ត
នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០ ខាងមុខនេះ។

គោលនយោបាយជាតិ ច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ និងក្រឹត្យនានាបានពិនិត្យ និងសើរើ
មើលឡើងវិញ ដើម្បីការពារអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះ និងធានាថា ពួកគេទទួល
បានសេវាកម្មសង្គមសមរម្យ។

ពីរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំ ជន សក្តា VOA សម្លេង ស..រ.អា.៕

អត្ថបទ​ទាក់ទង

XS
SM
MD
LG