ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស: ឈប់បណ្តេញ អ្នកភូមិបឹងកក់ដោយបង្ខំ


អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានអំពាវនាវយ៉ាង
ទទូចដល់ក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជា សុំឱ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវផែនការបណ្តេញប្រជា
រាស្ត្រចំនួន១៦០គ្រួសារចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំនៅភូមិចំនួន២ក្នុងតំបន់
បឹងកក់។

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកសុខ សម្បត្តិ អភិបាលខណ្ឌដូនពេញ បានដាក់
ឱសានវាទរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ឱ្យអ្នកភូមិ ២ និងភូមិ ៤ នៅក្នុងតំបន់បឹងកក់រុះ
រើផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួន រហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទ។ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានផ្តល់កិច្ច
សន្យា រយៈពេល៩៩ ឆ្នាំ ដល់ក្រុមហ៊ុន Shukaku Inc. របស់លោកឡៅ ម៉េង
ឃីន សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបក្សគ្រប់គ្រងអំណាច CPP ដែលមានតម្លៃទឹក
ប្រាក់ចំនួន ៧៩ លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់បឹងកក់នេះ ឱ្យទៅជា
មជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍ និងអគារពាណិជ្ជកម្មទំនើបៗ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាន
បញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធានាសិទ្ធិមានផ្ទះសម្បែងសមរម្យ និងការ
ពារប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនេះទេ។

ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងភូមិ ២ និងភូមិ ៤ ត្រូវបានផ្តល់ជម្រើស ៣គឺការផ្តល់សំណង
ចំនួន៨.៥០០ ដុល្លាអាមេរិក ការផ្តល់ផ្ទះនៅកន្លែងសងទីលំនៅជាថ្មី ចម្ងាយ
២០គីឡូម៉ែត្រជាយទីក្រុងភ្នំពេញ បូកជាមួយប្រាក់ ៥០០ ដុល្លាអាមេរិក និងការ
អភិវឌ្ឍន៍នៅហ្នឹងកន្លែង ប៉ុន្តែត្រូវទៅតាំងទីលំនៅថ្មីបណ្តោះអាសន្ន។

កន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីនៅដំណាក់ត្រយឹង គ្មានទីជម្រកសមរម្យ គ្មានទឹក គ្មាន
ភ្លើង អគ្គិសនី គ្មានអនាម័យ គ្មានប្រព័ន្ធ លូ គ្មានមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារសុខភាព
ឬគ្មាន ឱកាសរកការងារបានធ្វើជាដើម។

ប្រជារាស្ត្រមួយចំនួនបានជ្រើសរើសយកការអភិវឌ្ឍន៍នៅហ្នឹងកន្លែង ប៉ុន្តែបានធ្វើ
ការតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញចំនួន២លើកដើម្បីបានទាមទារឱ្យបញ្ឈប់
ការរុះរើផ្ទះសម្បែង និងរកដំណោះស្រាយនៃការអភិវឌ្ឍន៍នៅហ្នឹងកន្លែង និងទាម
ទារការសង់ទីលំនៅបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុងតំបន់បឹងកក់។

លោកស្រីពេជ្រ សុខា អាយុ ៥២ ឆ្នាំ អ្នករស់នៅក្នុងភូមិ២ បានបញ្ជាក់ថា "យើង
ទាមទារការអភិវឌ្ឍន៍នៅហ្នឹងកន្លែង។ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ដោយគ្មានការរុះ
រើផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបឹងកក់ចេញទេ។ ប្រជាពលរដ្ឋចង់ឱ្យការ
រុះរើផ្ទះសម្បែង និងមកតាំទីលំនៅមួយកន្លែងដោយមិនឱ្យចេញពីតំបន់បឹងកក់
ទេ"។

លោកស្រីហួន សុថា អាយុ ៣២ ឆ្នាំ អ្នករស់នៅក្នុងភូមិ ៤ បានសម្តែងការព្រួយ បារម្ភអំពីការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនេះ បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឱ្យរុះរើផ្ទះ
សម្បែងនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុននេះ។

"យើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអត់កន្លែងរស់នៅ។ យើងដេកមិន
លក់និងហូបបាយមិនបាន នៅពេលយើងនឹកឃើញការបញ្ជាឱ្យរុះរើផ្ទះសម្បែង
ក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ នៅក្នុងតំបន់បឹងកក់។ យើងលំបាកចិត្តរហូត។ នៅបឹងកក់
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗអត់មានហូបបាយ ហូបទឹក និងមាន ការភ័យខ្លាចចំពោះការ
ព្រមានរុះរើផ្ទះសម្បែង ក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ចេញឱ្យអស់ នៅថ្ងៃទី១៧។

បើប្រជារាស្ត្រមិនព្រមរុះរើផ្ទះសម្បែងដោយខ្លួនឯងទេ នោះអាជ្ញាធរនឹងរុះរើផ្ទះ
សម្បែងទាំងនោះឱ្យ"។

អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International កំពុងតែទាមទារឱ្យក្រុមអាជ្ញា
ធរតម្កល់កាតព្វកិច្ចទាំងឡាយនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស
ដើម្បីហាមឃាត់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ និងទាក់ទងនឹងការរំលោភ សិទ្ធិ
មនុស្ស។ មន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញ បានមកទទួលយកសំណើរបស់អ្នកភូមិ
បឹងកក់ខណៈដែលអ្នកភូមិច្រើនរាប់សិបនាក់បានធ្វើតវ៉ានៅខាងមុខសាលា
ក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រ។

មន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញ បាននិយាយថា អាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញ នឹង
ធ្វើការពិភាក្សាជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងកក់នៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីដោះស្រាយ
សំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំពីការអភិវឌ្ឍន៏នៅហ្នឹងកន្លែងនេះ និងអំពីការរុះរើផ្ទះ
សម្បែងនេះ។

នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានទទួល
របាយការណ៏អំពីការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំចំនួន ២៧ ដែលបានប៉ះពាល់ដល់
ប្រជារាស្ត្រប្រមាណ ២៣.០០០ នាក់៕

XS
SM
MD
LG