ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ី: ការតែងតាំងចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាថ្មីៗនេះគឺអធម្មនុញ្ញភាព


គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ី បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចំពោះការរំលោភ
លើយុត្តាធិការ និងឯករាជ្យភាពរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គ ចៅក្រមក្នុងការ
តែងតាំងចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាជាច្រើនរូប។

ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ទ្រង់បានឡាយព្រះហស្ថ លេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យដាក់ឱ្យចូលនិវត្ត និងតែងតាំងចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា
ច្រើនរាប់សិបនាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាថ្មីៗនេះ តាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រី
ទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជាសហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ច្បាប់
និងប្រព័ន្ធតុលាការ និងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌។

គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃ
សុក្រថា ការតែងតាំងចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងព្រះរាជ
ក្រឹត្យតែងតាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រ មិនបានគោរពគោលការណ៍នៃការបែងចែក
អំណាច និងឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការដូចបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់
ប្រទេសកម្ពុជាត្រង់មាត្រា៥១ និង ១២៨ នោះទេ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្តថា ក្នុងការតែងតាំងនេះ ក្រសួងយុត្តិធម៌សមា-
ជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលបានធ្វើ
សំណើតែងតាំងនោះ បានទទួលការយល់ព្រមពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅ
ក្រម និងបានបញ្ជូនសំណើនោះថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខា។
សម្រាប់ការតែងតាំងមួយចំនួន ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម បានអនុម័ត
រួមគ្នា ហើយសំណើនោះ បានថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការ
ឡាយព្រះហស្ថលេខា។

យោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា"ការការតែងតាំង ការដាក់ឱ្យចូល
និវត្តនិងការផ្លាស់ប្តូរ ព្រមទាំងវិន័យរបស់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា គឺជាការ
ទទួលខុសត្រូវរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ហើយមិនមែនជាការ
ទទួល ខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ"។

លោកផៃ ស៊ីផាន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់
ថា លោករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិ
ធម៌បានសុំការយល់ព្រមពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមអំពីសំណើសុំតែងតាំង
និងដាក់ឱ្យចូលនិវត្តនូវចៅក្រម និងព្ររាជអាជ្ញានេះ គឺជារឿងត្រឹមត្រូវ និងស្រប
ច្បាប់បំផុត ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានអត្តនោម័តដោយខ្លួនឯងនោះ ទេ។

"ចំណុចនេះ គឺជាចំណុចសន្យានុម័តត្រឹមត្រូវបំផុត និងស្របច្បាប់បំផុត។ឧត្តម
ក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមមានឯករាជ្យភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងមានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការ
សម្រេចតើ ត្រូវធ្វើឬមិនត្រូវធ្វើ។ នេះគឺជាការសម្រេចចុងក្រោយមុននឹងផ្ញើរថ្វាយ
ព្រះមហាក្សត្រ ។ ប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធច្បាប់របស់កម្ពុជា ហើយមិនមានការ
រំលោភការងារយុត្តាធិការនិងឯករាជ្យភាពរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម
នោះទេ ។ គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីបានទទូចឱ្យក្រសួងយុត្តិធម៌គោរព
គោលការណ៍នៃការបែងចែកអំណាច និង ឯករាជ្យភាពនៃតុលាការនិង ឧត្តម
ក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម បញ្ឈប់ការរំលោភលើយុត្តាធិការរបស់ឧត្តមក្រុម
ប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម និង អនុញ្ញាតឱ្យអង្គការតុលាការកំពូលនេះអនុវត្តអំណាច
តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឱ្យបានពេញលេញអំពីការតែងតាំង និងការដាក់វិន័យលើចៅ
ក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា។

លោកផៃ ស៊ីផាន បានហៅការរិះគន់របស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីនេះថា
គ្មានមូលហេតុ និង មិនសមហេតុផល "អ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់ ។ ខ្ញុំយល់
ឃើញថា គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីនេះគួរតែរៀនសូត្រច្បាប់កម្ពុជាឱ្យបាន
ច្បាស់លាស់ហើយយល់ពីភារកិច្ច និងសារប្រយោជន៏របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជា។
យើងយល់ថា អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើ គឺជាការទទួលបន្ទុកខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់
ដែលមិនមែនចេះតែថា ដូចគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីនោះទេ"។

ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធតុលាការដែលត្រូវបានគេ
រិះគន់ជាសាធារណៈនេះ ដើម្បីដំណើរការផ្តល់សេវាកម្មយុត្តិធម៌ដល់ប្រជារាស្ត្រ
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៕ ចប់

XS
SM
MD
LG