ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

សាស្ត្រាចារ្យអូស្រា្តលី: គ្មានតុលាការក្នុងរបបខ្មែរក្រហម


ស្របពេលនិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកំពុងដំណើរកាត់ទោសកាំង ហ្គេចអ៊ាវ
ហៅឌុច អតីតមេគុកទួលស្លែង លោកសាស្រ្តាចារ្យជាតិអូស្រ្តាលីមួយរូប បាន
បញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសវនាការនៅក្នុងថ្ងៃព្រហស្បត៍នេះថា នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជា
ធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកខ្មែរក្រហមនោះ គ្មានតុលាការសម្រាប់ជំនុំ
ជម្រះទោសទេ។ លោក David Chandler អាយុ ៧៦ឆ្នាំ ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នក
ប្រវត្តិសាស្រ្ត អ្នកនិពន្ធ។ នៅក្នុងអង្គបុរេជំនុំជម្រះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម និង
ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយដែលមានចំណង់ជើងថា“សម្លេងចេញពីស ២១" បាន
បញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសវនាការថា មានតុលាការចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ក៏ប៉ុន្តែចៅ
ក្រមក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ផងដែរ ដោយអត់មានការជំនុំជម្រះផ្សេងនោះទេ ។

"គឺខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាន គឺមិនមានច្បាប់ មិនមានចៅក្រម មិនមានមេធាវី មិនមាន
តុលាការនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេ”។

លោក David Chandler បានបញ្ជាក់ទៀតថា អ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុង
បក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជា គឺមិនមានការជំនុំជម្រះ ទៅលើប្រជាជនផ្សេងៗទេ ។

"ប្រព័ន្ធតុលាការនៅសម័យនោះគឺវាអត់មានទេ ហើយអ្វីដែលវានៅសល់ចំពោះ
ប្រព័ន្ធតុលាការនោះ គឺនៅសល់តែសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នក្នុងការសួរចម្លើយ
អ្នកទោសដើម្បីយកព័ត៌មាន”។

ការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់លោកDavid Chandlerដោយសារតែលោកបាននិពន្ធសៀវ
ភៅមួយដែលពាក់ព័ន្ឋទៅនិងសម្លេងចេញពីស-២១ ដែលសៀវភៅនេះ លោក
David Chandlerបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិពាក់ព័ន្ឋទៅនិងមន្ទីរឃុំឃាំងគុកទួលស្លែង
និងបទសម្ភាសន៍របស់លោកជាមួយនឹងអ្នករស់រានមានជីវិត និងអតីតមន្រ្តីសន្តិ
សុខនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគុកទួលស្លែង។ សៀវភៅរបស់លោកនេះត្រូវបានចេញ
ផ្សាយកាលពី១០ ឆ្នាំមុន ។

លោក David Chandler បានបញ្ជាក់ទៀតថា នៅក្នុងសង្គមមួយចំនួន មានការ
ចោទប្រកាន់ទៅតាមផ្លូវតុលាការ ក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ឋតុលាការនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជា
ធិបតេយ្យ គឺមិនមានលក្ខណៈពេញលេញទេ ។ មានន័យថា មិនមានស្ថាប័ន
ផ្សេងៗ ដែលត្រូវដោះស្រាយ និង វិនិច្ឆ័យទៅលើព័ត៌មានទាំងឡាយ ដែលបាន
ប្រមូលចេញពី ស-២១នេះ គឺជាធាតុផ្សំមួយនៃប្រព័ន្ធតុលាការ ដែលប្រមូលបាន
ពីសម័យនោះ គឺមានតែសួរចម្លើយតែប៉ុណ្ណោះ ។

លោកឡុង បញ្ញាវុធ មន្រ្តីសម្របសម្រួលគម្រោងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា បានបញ្ជាក់
ថា នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្មានតុលាការមែន។

"គេចែងច្បាប់ថា នរណាលួចដំឡូង អង្គការចាប់បានអង្គការសម្លាប់ទាំងអស់។
អញ្ចឹងអ្នកទោសក៏អង្គការអ្នកថា ខ្មាំងក៏អង្គការអ្នកថា ហើយអង្គការអ្នកយក
ទៅចាប់ដាក់គុក ហើយសួរចម្លើយយកទៅសម្លាប់។ ដូច្នេះក្នុងសម័យកម្ពុជា
ប្រជាធិបតេយ្យគ្មានតុលាការទេ។ កាំង ហ្គេចអ៊ាវ ហៅ ឌុច បានថ្លែងកោតសរ
សើរចំពោះការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់លោក David Chandler ថា ជាបុរសមួយរូប
ដែលគួរឱ្យលោកគោរព និងរៀនសូត្រតាម៕ ចប់

XS
SM
MD
LG