ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

គណៈកម្មាការសិទ្ឋិមនុស្សអាស៊ី: គោរពសិទ្ឋិជនសង្ស័យនឹងទប់ស្កាត់ ការស្លាប់​នៅក្នុងការឃុំឃាំង


គណៈកម្មាការសិទ្ឋិមនុស្សអាស៊ីAHRCនិយាយថា ការគោរពសិទ្ឋិជនសង្ស័យ
នឹងទប់ស្កាត់ការស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីស ។

គណៈកម្មការសិទ្ឋិមនុស្សនេះបានជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ឋិជនសង្ស័យដើម្បី
ការពារកុំឲ្យពួកគេត្រូវស្លាប់ បាត់បង់ជីវិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីស ក៏ប៉ុន្តែ
មន្រ្តីផ្លូវការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថា ជនសង្ស័យ ដែល
អង្គការនេះលើកឡើង គឺស្លាប់បណ្តាលមកពីការធ្វើអត្តឃាតកម្ម ។

គណៈកម្មការសិទ្ឋិមនុស្សអាស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី
២៨ខែ កក្កដានេះ ដោយនិយាយថា មានជនសង្ស័យចំនួន ៥នាក់ ដែលជាប់
នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីស ត្រូវគេដឹងថា បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង
របស់ប៉ូលីសនៅទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នានៃប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល៥ខែដំបូង
នៃឆ្នាំនេះ ។ មានការចោទប្រកាន់ជាច្រើនថា ជនសង្ស័យទាំងនោះទទួលរង
នូវការធ្វើទារុណកម្ម ឬទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការធ្វើបាប ។

អង្គការសិទ្ឋិមនុស្សនេះបានបន្តទៀតថា ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ
ប៉ូលីសបានបដិសេធការចោទប្រកានទាំងនោះ ហើយដោយមានការបញ្ជាក់
ផ្នែក វេជ្ជសាស្រ្តផង បានអះអាងថា ជនសង្ស័យបានធ្វើអត្តឃាតកម្ម។

គណៈកម្មការសិទ្ឋិមនុស្សអាស៊ី បានលើកឡើងទៀតថា ការយោងទៅលើការ
បញ្ជាក់វេជ្ជសាស្រ្តនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតដែលថា វេជ្ជបណ្ឌិត
ដែលអាជ្ញាធរស្នើសុំឲ្យធ្វើកោសល្យវិច័យនោះ គឺពួកគេស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធ
មិនឲ្យធ្វើជាសត្រូវនឹងប៉ូលីស ហើយបានផ្តល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលមិនខុស
ប្លែកគ្នាអំពីអ្វីដែលប៉ូលីសបានធ្វើទេ។

គណៈកម្មការសិទ្ឋិមនុស្សអាស៊ី បានបនែ្ថមទៀតថា ទោះបីជាមានការសង្ស័យ
ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការធ្វើទារុណកម្ម ឬទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការធ្វើបាបក៏ដោយ
ក៏អាជ្ញាធរបានបដិសេធមិនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាលក្ខណៈឯករាជ្យអំពីបុព្វ
ហេតុនៃការស្លាប់របស់ជនសង្ស័យទាំងនោះទេ ។

គណៈកម្មការនេះពុំបានបញ្ចេញឈ្មោះរបស់ជនសង្ស័យទាំង ៥នាក់នោះទេ
ហើយមិនប្រាប់ថា តើពួកគេស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងប៉ូលីសខេត្តក្រុងណា
មួយទេ ។

លោកឧត្តមសេនីយឯក ខៀវ សុភ័ក្រ្ត អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃ បាន
ពិពណ៌នាអំពីការលើកឡើងរបស់គណៈកម្មការសិទ្ឋិមនុស្សអាស៊ី ថាជាការ
មិនត្រឹមត្រូវ ។

"ជីវិតម្នាក់ៗមិនមែនស្រួលទេ ទម្រាំតែគេទទួលថា ស្លាប់មែន ជួនកាលគេ
ឃើញភស្តុតាង គេស៊ើបអង្កេតទៀត ឧទាហរណ៏ថា វាមិនត្រូវតាមកោសល្យ
វិច័យរបស់អ្នកជំនាញ មានពេទ្យ មានតុលាការ មានប៉ូលីស មានប៉េអឹម
មានអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់គ្នា កំណត់ហេតុមួយៗ" ។

លោក ខៀវ សុភ័ក្រ្ត អះអាងថា ជនសង្ស័យពិតជាធ្វើអត្តឃាតមែន ហើយ
លោកមានប្រសាសន៍ថា ក្រុមមន្រ្តីដែលធ្វើ់កោសល្យវិច័យគឺបានធ្វើការដោយ
គោរពនូវវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន ៕ ចប់

XS
SM
MD
LG