ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna plays the game "Catch Americana" and learns more about U.S. Presidents. She also learns to watch where she walks! នាង អាណា (Anna) លេង​ល្បែង​ថ្មី​មួយ​ឈ្មោះ​ថា «Catch Americana»។ នាង​ក៏​រៀន​មើល​កន្លែង​ដែល​នាង​ដើរ​ផងដែរ៕

XS
SM
MD
LG