ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna and her boss go on a trip around the world. That is, they eat foods from around the world. What will they find? នាង អាណា (Anna) និង​ប្រធាន​របស់​នាង​ធ្វើ​ដំណើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក។ ពួកគេ​បរិភោគម្ហូបអាហារ​នៅ​ប្រទេស​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ពិភពលោក។ តើ​ពួកគេ​នឹង​ជួប​ប្រទះ​អ្វី​ខ្លះ?

XS
SM
MD
LG