ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មេរៀនទី២០៖ តើ​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើ​អ្វី​បាន?


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna meets her friend Pete in a coffee shop. Pete needs a job. Can Anna help him to find the right job for him? អាណា (Anna) ជួប​ភីត (Pete) ដែល​ជា​មិត្ត​របស់​នាង​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​មួយ។ Pete ត្រូវការ​ការងារ​ធ្វើ។ តើ Anna អាច​ជួយ​រក​ការងារ​ដែល​សាកសម​នឹង​គាត់​ដែរ ឬ​ទេ?

XS
SM
MD
LG