ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ មហោស្រព​សិល្បៈ​កំណាព្យ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ជា​សាកល​លើក​ទី៤

  • ហ៊ាន សុជាតា
​ក្រសួង​វប្បធម៌​ និង​វិចិត្រសិល្បៈ​ នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​១៧​ ខែ​វិច្ឆិកា​នេះ ​បាន​រៀបចំ​ពិធី​បើក​មហោស្រព​សិល្បៈ​កំណាព្យ​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ជា​សាកល​លើក​ទី៤​ ឆ្នាំ​២០១៦ ដើម្បី​បំផុស​ស្មារតី​ចូលរួម​ថែរក្សា​ ការពារ​ និង​លើក​ស្ទួយ​សិល្បៈ​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ទាំង​បុរាណ​ និង​សម័យ។​ មហោស្រព​សិល្បៈ​ចម្រៀង​នេះ​រៀបចំ​ឲ្យ​បេក្ខជន​ បេក្ខនារី​ទាំង​ក្នុង​ និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ចូលរួម​ប្រឡង​ដណ្តើម​យក​ជ័យ​លាភី​ ក្នុង​វិញ្ញាសា​ចំនួន​៤​សំខាន់​គឺ​ ស្មូត​ ឬ​សូត្រ​កំណាព្យ​ ចម្រៀង​ប្រពៃណី​ ចម្រៀង​បាសាក់​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​សម័យ​ដើម​ក្នុង​ទសវត្សរ៍ទី៥០​ដល់​៧០៕
ផ្សេង​ទៀត

ពិធី​បើក​មហោស្រព​សិល្បៈ​កំណាព្យ​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ជា​សាកល​លើក​ទី៤​ ឆ្នាំ​២០១៦​​ ដើម្បី​បំផុស​ស្មារតី​ចូលរួម​ថែរក្សា​ ការពារ​ និង​លើក​ស្ទួយ​សិល្បៈ​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ទាំង​បុរាណ​ និង​សម័យ​ នៅ​ឯ​មហោស្រពចេនឡា រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA) 
1

ពិធី​បើក​មហោស្រព​សិល្បៈ​កំណាព្យ​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ជា​សាកល​លើក​ទី៤​ ឆ្នាំ​២០១៦​​ ដើម្បី​បំផុស​ស្មារតី​ចូលរួម​ថែរក្សា​ ការពារ​ និង​លើក​ស្ទួយ​សិល្បៈ​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ទាំង​បុរាណ​ និង​សម័យ​ នៅ​ឯ​មហោស្រពចេនឡា រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA) 

ពិធី​បើក​មហោស្រព​សិល្បៈ​កំណាព្យ​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ជា​សាកល​លើក​ទី៤​ ឆ្នាំ​២០១៦​​ ដើម្បី​បំផុស​ស្មារតី​ចូលរួម​ថែរក្សា​ ការពារ​ និង​លើក​ស្ទួយ​សិល្បៈ​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ទាំង​បុរាណ​ និង​សម័យ​ នៅ​ឯ​មហោស្រពចេនឡា រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA) 
2

ពិធី​បើក​មហោស្រព​សិល្បៈ​កំណាព្យ​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ជា​សាកល​លើក​ទី៤​ ឆ្នាំ​២០១៦​​ ដើម្បី​បំផុស​ស្មារតី​ចូលរួម​ថែរក្សា​ ការពារ​ និង​លើក​ស្ទួយ​សិល្បៈ​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ទាំង​បុរាណ​ និង​សម័យ​ នៅ​ឯ​មហោស្រពចេនឡា រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA) 

លោក​ស្រី​ ភឿង​ សកុណា​ ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​វប្បធម៌​ និង​វិចិត្រសិល្បៈ ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បើក​មហោស្រព​សិល្បៈ​កំណាព្យ​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ជា​សាកល​លើក​ទី៤​ ឆ្នាំ​២០១៦​​ នៅ​ឯមហោស្រព​ចេនឡា​ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA)
3

លោក​ស្រី​ ភឿង​ សកុណា​ ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​វប្បធម៌​ និង​វិចិត្រសិល្បៈ ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បើក​មហោស្រព​សិល្បៈ​កំណាព្យ​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ជា​សាកល​លើក​ទី៤​ ឆ្នាំ​២០១៦​​ នៅ​ឯមហោស្រព​ចេនឡា​ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA)

គណៈ​មេប្រយោគ​នៅ​ក្នុង​មហោស្រព​សិល្បៈ​ចម្រៀង​ ដែល​រៀបចំ​ឲ្យ​បេក្ខជន​ បេក្ខនារី​ទាំង​ក្នុង​ និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ចូលរួម​ប្រឡង​ដណ្តើម​យក​ជ័យ​លាភី​ក្នុង​​វិញ្ញាសា​ចំនួន​៤​សំខាន់​គឺ​ ស្មូត​ ឬ​សូត្រ​កំណាព្យ​ ចម្រៀង​ប្រពៃណី​ ចម្រៀង​បាសាក់​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ សម័យ​ដើម​ក្នុង​ទសវត្សរ៍ទី៥០​ដល់​៧០ នៅ​ឯមហោស្រព​ចេនឡា​ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA)
4

គណៈ​មេប្រយោគ​នៅ​ក្នុង​មហោស្រព​សិល្បៈ​ចម្រៀង​ ដែល​រៀបចំ​ឲ្យ​បេក្ខជន​ បេក្ខនារី​ទាំង​ក្នុង​ និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ចូលរួម​ប្រឡង​ដណ្តើម​យក​ជ័យ​លាភី​ក្នុង​​វិញ្ញាសា​ចំនួន​៤​សំខាន់​គឺ​ ស្មូត​ ឬ​សូត្រ​កំណាព្យ​ ចម្រៀង​ប្រពៃណី​ ចម្រៀង​បាសាក់​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ សម័យ​ដើម​ក្នុង​ទសវត្សរ៍ទី៥០​ដល់​៧០ នៅ​ឯមហោស្រព​ចេនឡា​ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA)

គណៈ​មេប្រយោគ​នៅ​ក្នុង​មហោស្រព​សិល្បៈ​ចម្រៀង​ ដែល​រៀបចំ​ឲ្យ​បេក្ខជន​ បេក្ខនារី​ទាំង​ក្នុង​ និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ចូលរួម​ប្រឡង​ដណ្តើម​យក​ជ័យ​លាភី​ក្នុង​​វិញ្ញាសា​ចំនួន​៤​សំខាន់​គឺ​ ស្មូត​ ឬ​សូត្រ​កំណាព្យ​ ចម្រៀង​ប្រពៃណី​ ចម្រៀង​បាសាក់​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ សម័យ​ដើម​ក្នុង​ទសវត្សរ៍ទី៥០​ដល់​៧០ នៅ​ឯមហោស្រព​ចេនឡា​ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA)
5

គណៈ​មេប្រយោគ​នៅ​ក្នុង​មហោស្រព​សិល្បៈ​ចម្រៀង​ ដែល​រៀបចំ​ឲ្យ​បេក្ខជន​ បេក្ខនារី​ទាំង​ក្នុង​ និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ចូលរួម​ប្រឡង​ដណ្តើម​យក​ជ័យ​លាភី​ក្នុង​​វិញ្ញាសា​ចំនួន​៤​សំខាន់​គឺ​ ស្មូត​ ឬ​សូត្រ​កំណាព្យ​ ចម្រៀង​ប្រពៃណី​ ចម្រៀង​បាសាក់​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ សម័យ​ដើម​ក្នុង​ទសវត្សរ៍ទី៥០​ដល់​៧០ នៅ​ឯមហោស្រព​ចេនឡា​ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA)

បេក្ខជន​ បេក្ខនារី​មក​ពី​២៥​ខេត្ត​រាជធានី​ ចូលរួម​ប្រឡង​ដណ្តើម​យក​ជ័យ​លាភី​ នៅ​ក្នុង​មហោ​ស្រព​សិល្បៈ​កំណាព្យ​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ជា​សាកល​លើក​ទី៤​ ឆ្នាំ​២០១៦ ក្នុង​វិញ្ញាសា​ចំនួន​៤​សំខាន់​គឺ​ ស្មូត​ ឬ​សូត្រ​កំណាព្យ​ ចម្រៀង​ប្រពៃណី​ ចម្រៀង​បាសាក់​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​សម័យ​ដើម​ក្នុង​ទសវត្សរ៍ទី៥០​ដល់​៧០ នៅ​ឯ​មហោ​ស្រព​ចេនឡា រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ​ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA)
6

បេក្ខជន​ បេក្ខនារី​មក​ពី​២៥​ខេត្ត​រាជធានី​ ចូលរួម​ប្រឡង​ដណ្តើម​យក​ជ័យ​លាភី​ នៅ​ក្នុង​មហោ​ស្រព​សិល្បៈ​កំណាព្យ​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ជា​សាកល​លើក​ទី៤​ ឆ្នាំ​២០១៦ ក្នុង​វិញ្ញាសា​ចំនួន​៤​សំខាន់​គឺ​ ស្មូត​ ឬ​សូត្រ​កំណាព្យ​ ចម្រៀង​ប្រពៃណី​ ចម្រៀង​បាសាក់​ និង​ចម្រៀង​ខ្មែរ​សម័យ​ដើម​ក្នុង​ទសវត្សរ៍ទី៥០​ដល់​៧០ នៅ​ឯ​មហោ​ស្រព​ចេនឡា រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ​ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/VOA)

XS
SM
MD
LG